31. březen 2014 9274 hor

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR)

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Ministerstvem zdravotnictví je každým rokem vyhlašována jednostupňová veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu

na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

Návrh projektu je možné podat do podprogramu:

VES 20xxJ – navrhovatelé do 35 let

VES 20xx – ostatní navrhovatelé

Doba trvání projektů je 44 měsíců

Návrh projektu je odesílán prostřednictvím webové aplikace ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz

 

Více informací na stránkách:

AZV http://www.azvcr.cz 

MZ https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/veda-a-vyzkum

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém