7. květen 2014 3347 hor

OP VVV - mapování zájmu

Pro nové programovací období je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravován nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který bude navazovat na OP VK a OP VaVpI.

Vyhlášení je plánováno na přelom roku 2014/2015 (text výzvy je dosud v přípravné verzi ).

Vzhledem k tomu, že do programu budou moci nově vstoupit i organizace sídlící na území hlavního města Prahy, předpokládá se značný zájem. Další změnou oproti předchozímu programovacímu období by mělo být upřednostnění celouniverzitních projektů oproti projektům jednotlivých fakult.

Z těchto důvodů byl na RUK připraven DOTAZNÍK (najdete v příloze tohoto dokumentu), který má za cíl zmapovat zájem jednotlivých pracovišť o vstup do tohoto programu tak, aby mohlo dojít k propojení synergických projektů napříč univerzitou a aby mohly být projekty s celouniverzitním dopadem kvalitně připraveny.

Stručnou prezentaci RUK k připravované výzvě se základními informacemi k připravovanému programu OP VVV najdete v příloze.

Prosím zájemce o zodpovědné zpracování přiloženého dotazníku a jeho zaslání na e-mail Projektového a grantového centra LFP:  pgc@lfp.cuni.cz  nejpozději do 31. 5. 2014.

Vámi zaslané náměty budou postoupeny na Odbor strategického rozvoje RUK.

Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice Projektového a grantového centra:

 e-mail: pgc@lfp.cuni.cz, telefon:  377 593 484   / 485 / 481 / 482 / 478.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém