7. květen 2014 3460 hor

OP VVV - mapování zájmu

Pro nové programovací období je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravován nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který bude navazovat na OP VK a OP VaVpI.

Vyhlášení je plánováno na přelom roku 2014/2015 (text výzvy je dosud v přípravné verzi ).

Vzhledem k tomu, že do programu budou moci nově vstoupit i organizace sídlící na území hlavního města Prahy, předpokládá se značný zájem. Další změnou oproti předchozímu programovacímu období by mělo být upřednostnění celouniverzitních projektů oproti projektům jednotlivých fakult.

Z těchto důvodů byl na RUK připraven DOTAZNÍK (najdete v příloze tohoto dokumentu), který má za cíl zmapovat zájem jednotlivých pracovišť o vstup do tohoto programu tak, aby mohlo dojít k propojení synergických projektů napříč univerzitou a aby mohly být projekty s celouniverzitním dopadem kvalitně připraveny.

Stručnou prezentaci RUK k připravované výzvě se základními informacemi k připravovanému programu OP VVV najdete v příloze.

Prosím zájemce o zodpovědné zpracování přiloženého dotazníku a jeho zaslání na e-mail Projektového a grantového centra LFP:  pgc@lfp.cuni.cz  nejpozději do 31. 5. 2014.

Vámi zaslané náměty budou postoupeny na Odbor strategického rozvoje RUK.

Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice Projektového a grantového centra:

 e-mail: pgc@lfp.cuni.cz, telefon:  377 593 484   / 485 / 481 / 482 / 478.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém