8. září 2014 4436 kri

Princip přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty

Postup automatu při přihlašování na termín zkoušky pomocí fronty, chování automatu je následující:

- student se přihlásí do fronty a určí, jak dlouho je ochoten na daný termín čekat. Pro jeden předmět může být zapsán v libovolném počtu front (dáno počtem plných termínů a zájmem studenta).

- pokud se na některém z termínů, na kterém je fronta, uvolní místo, postupuje automat následovně:
-- seřadí si studenty ve frontě podle pořadí, v jakém stojí
-- postupně kontroluje, zda se student na žádaný termín stále ještě může zapsat. To znamená, zda má splněny podmínky pro zápis (může už mít předmět splněný, ...), jestli je již na termínu stejného typu zapsán či nikoliv.
--- pokud student podmínky splňuje a dosud není zapsán na jiný termín téhož předmětu a typu, je zapsán a požadovaný termín
--- pokud student podmínky splňuje a je zapsán na jiný termín téhož typu, zjišťuje se, jestli je možno jej z tohoto termínu odhlásit. Pokud ano, je provedeno přehlášení z jednoho termínu na druhý. Pokud ne, je student přeskočen.
-- je-li student zapsán na požadovaný termín, jsou mu odstraněna všechna další budoucí čekání na stejný předmět a typ (zápočet/zkouška).
-- pokud studenta není možno zapsat, je přeskočen a pokračuje se dalším studentem
-- jestliže jsou vyčerpáni všichni studenti z fronty a na termínu je stále potencionální volné místo, je toto místo uvolněno pro běžné přihlašování 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku