1. listopad 2014 4669 kri

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

Návod na přihlašování do elektronických informačních zdrojů (EIZ) na LF UK

1.) Pokud ještě nemáte zaktivovaný přístup (nastavené heslo CAS - Centrální autentizační služba UK), je nejprve nutné si nastavit heslo. K tomu je nutné mít u sebe – BUĎ průkaz zaměstnance UK (typy průkazů na UK), ANEBO znát své osobní číslo (naleznete na výplatní pásce LF, případně Vám ho sdělí na osobním oddělení fakulty).

- Vyhotovení průkazů na fakultě pro zaměstnance provádí pí. Hotová ze CIT.

- Na výplatní pásce LF naleznete své osobní číslo konkrétně vlevo nahoře pod nápisem "Lékařská fakulta v Plzni". Tam máte číslo, ze kterého je třeba odebrat zpředu číslici "14" (identifikátor fakulty) a zezadu dvě číslice za tečkou, zbude Vám 8místné číslo, které je číslem osoby v systémech UK.

- Studenti již obvykle heslo nastavené mají, používají ho např. pro vstup do SIS

2.) Nastavení hesla provedete na odkazu https://ldap.cuni.cz/, který de facto slouží pro ověření Vaší osoby v systému UK a také pro získání přihlašovacích údajů pro vzdálený přístup do EIZ. Tyto údaje si  pečlivě uschovejte, protože nejsou jenom pro vzdálený přístup do EIZ na LF, ale i pro další agendy pod UK – ekonomický systém, OBD, apod. Takto nastavené heslo je tzv, heslo "neověřené" a má platnost půl roku, pak je nutné heslo prodloužit a nebo nastavit znovu. Držitelé karty mohou na CIT nebo děkanátu požádat o vystavení hesla ověřeného, které má platnost jeden rok.

Údaje, které jsou pro nastavení hesla požadované, naleznete na průkazu zaměstnance UK ANEBO na výplatní pásce LF (jak bylo popsáno výše).

3.) Pro vstupování do EIZ na bázi vzdáleného přístupu (typické situace: zaměstnanec LF vykonávající práci ve FN, kongres v zahraničí, práce z domova, atd.) využijte Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, vyberte příslušný zdroj a použijte přihlášení pojmenované nejčastěji jako vzdálený přístup (EZproxy) nebo institucionální přihlášení (Shibboleth). Odkaz přímý přístup má smysl pouze uvnitř (!) sítě LF.

S využíváním EIZ jsou spojeny také určité povinnosti anebo skutečnosti, na které je třeba dávat pozor. Na práci s těmito e-zdroji je uplatněn zejména autorský zákon (č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dále licenční ujednání mezi vydavatelem jakožto poskytovatelem a protistranou (univerzita, fakulta, konsorcium, apod.). Získané plné texty (např. v pdf) nejsou Vaším majetkem a jejich užití je výhradně ke studijním / výzkumným účelům. Dále je rovněž přísně zakázáno používat nadměrné stahování mimo obvyklou studijní / vědeckou potřebu např. pomocí robotů – taková skutečnost by mohla mj. znamenat zablokování přístupu ke zdroji celé univerzitě. Je třeba mít rovněž na paměti, že některé EIZ jsou v souladu se zakoupenou licencí dostupné pouze některé fakultě, katedře či jiné organizační jednotce UK.

Novinky na portálu v rámci celé UK je možno sledovat i na facebookové stránce portálu.

 

Zpracoval Mgr. Jan Rendla, Středisko vědeckých informací

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém