4. listopad 2014 4250 sou

Ochrana duševního vlastnictví

Lékařská fakulta UK v Plzni se může pyšnit velice zajímavým patentovým portfoliem, do kterého v roce 2013 přibyl i americky patent za Způsob snižení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin a zařízení k provádění tohoto způsobu, jehož původci jsou členové Ústavu biofyziky a I. interní kliniky.

Mimo jiné i díky projektům Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu I a II se na fakultě transfer technologií utěšeně rozvíjí. Fakulta se snaží rozšiřovat formy spolupráce s aplikační sférou a soukromými partnery. V rámci projektu Biomedicínského centra se v roce 2013 podařilo nastartovat smluvní výzkum, který by měl být v budoucnu jedním z hnacích motorů centra i celé naší fakulty.

Předávání poznatků z oblasti TT pokračuje i v roce 2014 díky realizaci kurzu s názvem „Technology Transfer Manager - Junior/Senior”. Na LF UK v Plzni je v rámci tohoto kurzu realizováno vzdělávání pro Ph.D. studenty v oblasti transferu poznatků a technologií, komercializace výsledků výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví .

V roce 2013 byli také vybraní pracovníci LF UK v Plzni odměněni úžasným profesním zážitkem ve formě týdenní stáže v Oxfordu, kde se dozvěděli, jakým způsobem funguje transfer technologií na Britských ostrovech.

Transfer technologií má na naší fakultě na starosti manažer TT a právník v jedné osobě Mgr. Adam Šoukal, který je kdykoliv připraven pomoci ohledně otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém