10. prosinec 2014 6025 kri

Promoce nových docentů 9. prosince 2014

S radostí a gratulací oznamujeme, že dne 9. prosince 2014 proběhly ve Velké aule Karolina slavnostní promoce nových docentů Univerzity Karlovy, kde docenti obdrželi své diplomy. Celkem bylo za Univerzitu Karlovu promováno 35 docentů.


Lékařská fakulta v Plzni měla na promoci dva nové docenty, kteří byli jmenováni již k 1. 7. 2014:

doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.

habilitována v oboru Anatomie, histologie a embryologie
název habilitační práce: Interaction of cells with nanomaterials
jmenována docentkou od 1. 7. 2014

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

habilitován v oboru Chirurgie
název habilitační práce: Chirurgická léčba extrakraniálního uzávěru vnitřní karotidy v terapii a prevenci mozkové ischemii

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém