14. leden 2015 4860 hor

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje

Voucher je jednorázová dotace , jejímž cílem je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech od výzkumných organizací z Plzeňského kraje (LF UK v Plzni).

Žadatelem o dotaci jsou podniky se sídlem, či provozovnou na území Plzeňského kraje.

Seznam firem v Plzeňském kraji - na vyžádání v Projektovém a investičním oddělení.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém