18. leden 2015 4772 mik

Zápis ze setkání SF - 1.12.2014

Zápis

ze schůze studentského fóra

1.12.2014

Přítomni:

MM: Michaela Miklíková – senát, LSS

JB: Josef Brychta – senát, LSS, wikiskripta

JR: Jan Razima – senát, MePi

AP: Aneta Papanová - MePi

TX: Thinh Xuan Thinh - IFMSA

JN: Johana Nowak – senát, ISMAP

IP: Ines Pina - ISMPA

LH: Lenka Hejretová - LSS

LE: Ladislav Henlín – LSS

 

Program

1, Bylo odsouhlaseno, že bude celá schůzka vedena v angličtině.

2, Eduroam:

 • problém: nikdo neví jak a kde se lze připojit
 • řešení:
  • jednorázová oznamovací akce – ve stejnou dobu se vyvěsí informace a odkazy na:
   • web fakulty
   • facebook
   • informační kiosky
   • vylepení samolepek s QR kódem (odkaz na návod k instalaci) na dveře, kde se lze Eduroamu připojit.
    • úkol: JB domluví s Ing. Křikavovou oznamovací akci a samolepky

3, Průvodce studiem:

 • přítomen a aktualizován na Wikiskriptech
 • domluva s ISMAP – převedení anglických informací na Wikilectures (ISMAP kontaktuje JB)
 • průvodce studiem pro prváky – snaha fakulty o jeho vytvoření – shoda, že pomůžeme

4, Studentský senát:

 • Googlegroups – fórum má vlastní skupinu, neznáme heslo, JB získá přihlašovací údaje od Jiřího Mudruňky, všichni se přidají
 • Webové stránky fóra: Fórum se domluví s Ing. Křikavovou o možnosti umístění na stránky fakulty, případně by se požádal rektor o finanční podporu zřízení stránek

5, Youtube kanál:

 • je možné tam umístit video o spolcích – kdo chce, kontaktuje pana Ťupu
 • Aj mluvící studenti ocení u videí anglické titulky
 • nápad natočit krátké video o připojení se na Eduroam

6, Den otevřených dveří:

 • Fakulta hledá dobrovolníky, kteří si připraví stánek
 • Kdo má zájem se prezentovat a připravit návštěvníkům aktivitu, kontaktuje paní Buriánkovou ze studijního oddělení
  • napíše kolik lidí půjde, co budou dělat, co potřebují od děkanátu.

7, Pravidla pro přidělování nemocnice pro 6.ročník

 • potřeba domyslet pravidla
 • návrh dávat body aktivním členům – promyslíme do příště
 • potřeba informovat studenty, které nemocnice letos prošly

8, Letní dobrovolná praxe

 • tato informace se donesla do fóra, byla shoda, že vše závisí na individuální domluvě

9, SVOČ:

 • JB informuje, že doc. Štengl organizuje platformu, kde budou zveřejněna všechna SVOČ témata

10, Univerzita pro děti:

 • nová rektorova iniciativa, úkol zamyslet se
 • MM rozešle podrobnější informace

11, Rektorovi finance pro studentské spolky:

 • nutnost spojení více spolků
 • rektora lze žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo dlouhodobou
 • World health day:
  • akce IFMSA – pozvali i ostatní spolky ať se zapojí
  • velká jednorázová akce, možnost požádat o podporu rektora
  • v lednu přijde Lucka Hajná a řekne víc
 • Zapojení prváků:
  • adapťák pro české prváky, možnost i pro anglické – kontaktovat Mgr. Červeného
  • infotour
  • Dlouhodobý plán zapojení – model Harry Potter
   • sehnání tutora (studenta 3.-5.ročníku) pro každý kruh prváků
   • tutor bude kruh provázet celým prvním rokem a organizovat jej, motivovat k zapojení,...
   • soutěže kruhů po celý rok
   • každý spolek vymyslí soutěž

 

 

Další schůzka proběhne 6.ledna 2015 v 19:00 a bude věnována projektům.

Každý spolek si připraví:

1 velkou akci, kterou by chtěl spolupořádat s jiným spolkem a požádat na ni rektora o finance.

2 malé soutěže pro soutěžení prváckých kruhů (Model Harry Potter).

 

 

Zapsala Michaela Miklíková, dne 7.12.2014

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém