Rychlé odkazy
04.09.2017Poslední rozloučení s MUDR. Petrem Kufnerem

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 28.srpna 2017 zesnul po dlouhé těžké nemoci MUDr. Petr Kufner. Poslední rozloučení se uskuteční 4. září 2017 v 15:00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni.


28.06.2017Zahradní slavnost 2017

zahradní slavnost 2017V pátek 23. června se počasí umoudřilo: po vlně veder a nočních bouřce s deštěm bylo příjemných osmadvacet stupňů a foukal osvěžující větřík. Jako na objednávku pro Zahradní slavnost Lékařské fakulty. Tradiční rozloučení šestého ročníku s fakultou a zároveň setkání studentů, pedagogů, dalších zaměstnanců a hostů se uskutečnilo opět na zahradě Procháskova ústavu na Karlovarské třídě.

Fotografie ze zahradní slavnosti


předchozí měsíc   Září 2017   další měsíc

Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
 
 
01
02
03
04
05
07
08
09
11
12
14
15
16
17
19
22
23
24
25
26
28
29
30
 
27.09.2017 | 18:00 - 22:00Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany

27.9.   Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. V. Štruncová

Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum

YouTube kanál

Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni (UniMeC), Biomedicínské centrum

 

 

LF v Plzni působí již od doby svého založení, tedy celých 65 let, v historicky cenných a památkově chráněných objektech. Tyto objekty byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum. Proto Univerzita Karlova v Praze připravuje již přes 40 let výstavbu nového univerzitního medicínského centra (kampusu) v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, kde pro tuto výstavbu zakoupila potřebný pozemek. Zatímco fakultní nemocnice v průběhu let získala pro své záměry významné investiční prostředky ze státního rozpočtu, nepodařilo se lékařské fakultě výstavbu nového kampusu vůbec zahájit. Dílčí problémy související s modernizací výuky a především s dynamickým růstem počtu studentů řeší fakulta jen dílčími rekonstrukcemi vnitřních prostorů a finančně náročnou údržbou památkově chráněných objektů.

Fakulta má zpracováno urbanistické a stavebně-technické řešení celého nového kampusu, které je schváleno stavebním úřadem. Proto se v roce 2008 rozhodla využít možnosti získat finanční podporu z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), a zahájila přípravu dvou dílčích investičních záměrů.

unimec 1

Jedním ze záměrů je výstavba první etapy univerzitního medicínského centra, jehož dotační podporu umožňuje OP VaVpI v prioritní ose zaměřené na „infrastrukturu pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem“. V červnu 2010 byla žádost poskytnutí dotační podpory podána a v září 2010 byl projekt po úspěšném vyhodnocení schválen ke spolufinancování.

Dne 29. 4. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem realizace projektu Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi). U příležitosti podpisu rozhodnutí byla vydána společná tisková zpráva.

Cílem projektu je vybudování nového sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše 5 000 m2 pro pět teoretických ústavů - Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky, které budou přesunuty ze stávajících budov a fakulta tak rozšíří plochy pro výuku a výzkum i pro zbývající součásti fakulty. V budově budou lokalizovány moderně zařízené posluchárny, laboratoře, pracovny pedagogů a další související prostory.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují cca 171,4 mil. Kč, které jsou vyjma 65 000 Kč výdaji investičními. Z této celkové částky bude 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % bude financovat Státní rozpočet ČR na úkor provozního rozpočtu žadatele.

Prioritním cílem není sama investiční výstavba, která zajistí zásadní zlepšení materiálních a technických podmínek pro výuku a výzkum. Tím je zvýšení kvality prováděné teoretické i praktické výuky, zvýšení relevance vzdělávání a uplatnění absolventů, zlepšení péče o talenty a postupně i zvýšení výkonnosti výzkumu. Současně tak bude zprostředkována optimální vazba mezi teoretickou výukou na fakultě a praktickou výukou ve fakultní nemocnici, kde působí i řada předních pedagogů fakulty.

Realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2011, zahájení provozu v nové budově je plánováno na září 2014.

unimec 2

Druhým záměrem je výstavba Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, jehož dotační podporu nabízí prioritní osa 2 OP VaVpI, která je zaměřena na podporu vzniku regionálních výzkumných center. Záměr navazuje na dlouhodobou vysokou výkonnost fakulty a fakultní nemocnice v oblasti biomedicínského výzkumu.

Projektová žádost byla podána v listopadu 2009. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a bylo přistoupeno k negociacím. Dne 29. 3. 2012 pak ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U příležitosti podpisu Rozhodnutí byla vydána společná tisková zpráva. Realizace projektu začala v dubnu 2012 a potrvá do června 2015.

Hlavním cílem projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni je založení kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly zvoleny na základě již dosažených mezinárodně konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice.

 unimec 3

V rámci investiční části projektu budou vybudovány a vybaveny dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2. Těžiště projektu však nespočívá v jeho investiční části, ačkoliv investiční náklady na výstavbu a vybavení přístroji činí cca 75 % z celkové dotace. Investice do výzkumné infrastruktury jsou pouhými nástroji podporujícími výzkumný potenciál a invenci výzkumných týmů, ve kterých bude postupně zaměstnáno až 120 pracovníků na převážně částečný úvazek.

Výzkum v nově vzniklém centru bude zaměřen na spolupráci s významnými aplikačními institucemi a pracovišti a předpokládá komercializaci výzkumných výsledků. Nové poznatky a navazující technologie budou zaváděny do léčebné a preventivní péče. Centrum se bude kromě výzkumné činnosti přímo podílet také na výuce studentů magisterských a doktorských programů.

Celkové výdaje projektu se pohybují kolem 500 mil. Kč. Z toho cca 440 mil. Kč bude kryto dotační podporou, přičemž 85 % připadá na EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % na Státní rozpočet ČR.

Univerzita Karlova v Praze i její Lékařská fakulta v Plzni mají eminentní zájem, aby oba projekty byly v Plzni co nejdříve realizovány, neboť přispějí ke zvýšení kvality absolventů magisterských a doktorských studijních programů, zvýší potenciál výuky a výzkumu přírodních a lékařských věd v regionu, který je převážně orientován na technické a humanitní obory. Zároveň dojde ke zvýšení zaměstnanosti v regionu ve špičkových moderních oborech a v neposlední řadě především ke zlepšení lékařské péče.
logo

 

vloženo: 09.12.10,  revize: 06.06.12,  autor: bur, zobrazeno: 37082

Rychlý kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň

email: info@lfp.cuni.cz
tel.: +420 377 593 400
fax: +420 377 593 449
datová schránka: piyj9b4

IČ:     00216208
DIČ:  CZ00216208

 

Studijní oddělení

Po 8.30-11.30
Út 8.30-11.30 | 12.30-14.30
St zavřeno
Čt 8.30-11.30 | 12.30-14.30
zavřeno

Mgr. Martina Buriánková
vedoucí oddělení
tel.: 377 593 430 martina.buriankova@lfp.cuni.cz Úřední hodiny pokladny

Studijní proděkani

Děkanát, Husova 3, II. patro, místnost proděkanů

prof.MUDr.Alena Skálová,CSc. úterý 8.00 - 9.00 alena.skalova@lfp.cuni.cz

doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc. čtvrtek 10.00 - 12.00 zicha@fnplzen.cz

Kontakty ústavy/kliniky 

teplota: +15,4 °C
tlak: 1019,4 hPa
vlhkost: 93,4%

čas měření:

21.9.2017 16:12

© trueScan s.r.o.