7. červenec 2015 2718 kri

Roční hodnocení elektronických studijních plánů doktorského studia - návody

 Student:

založí návrh svého ročního hodnocení individuálního studijního plánu ve studentském informačním systému (SIS) - popíše postup na přípravě disertační práce, zpáruje splněné předměty v plánu s výsledkem zapsaných předmětů, vloží souhrn svého ročního studia : www.is.cuni.cz/studium

- předá návrh školiteli

Školitel

- kontroluje roční hodnocení studenta ISP studenta, vloží komentář hodnocení a navrhne hodnocení (A, B, C), předá OR

NEBO

- vrátí RH (roční hodnocení) zpět studentovi k doplnění

 Předseda OR

- kontroluje roční hodnocení ISP studenta, vloží komentár, vloží hodnocení (A, B, C) a schvaluje RH ISP

NEBO

- vrátí RH ISP zpět studentovi k doplnění

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém