30. červenec 2015 3422 kri

Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.

Díky dotaci získané z tohoto operačního programu vybudovala fakulta sídlo pro svůj nový ústav – Biomedicínské centrum – a vybavila ho moderními přístroji. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat převážně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, po kolaudaci nových budov začaly využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

Výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji
a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.

Celkové náklady na projekt činily zhruba 447 milionů korun, z toho 408 milionů korun bylo kryto dotací. 85 % z dotace financuje EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbylých 15 % financuje státní rozpočet ČR.

 

 

Kontakt:
Ing. Barbora Černíková
Administrátor projektů OP VaVpI
Lékařská fakulta UK v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
tel: +420 377 593 446

e-mail:
barbora.cernikova@lfp.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém