31. květen 2016 2753 dvomi

Kurzy chirurgického šití 2015/2016

Kurz chirurgického šití je projekt spolku mediků IFMSA, který se koná ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Plzeň. Tento kurz si klade za cíl studenty seznámit s chirurgickou technikou, používaným materiálem a typy stehů. Samotné kurzy probíhají několikrát během roku a základem je studentům o něco přiblížit praktickou výuku chirurgického šití. Kurz je určen pro studenty 3. – 6. ročníku, kteří v něm najdou největší využití. Tento projekt nemá za cíl vytvořit ze studentů zkušené chirurgy, ale snaží se studentům přiblížit, co chirurgické šití obnáší.

V letošním akademickém roce 2015/2016 se konal kurz celkem třikrát a to v termínech 11.11.2015, 12.4.2016 a 9.5.2016, vždy pod odborným dohledem as. MUDr. Viktora Ereta, Ph.D. z Urologické kliniky FN Plzeň. Panu doktorovi navíc byli vždy nápomocni studenti 5. ročníku, jmenovitě Ladislav Petr, Jan Musil, Tomáš Lorenc a Tomáš Zajíc, kteří s výukou studentů pomáhali. Prostory a část materiálů nám ochotně poskytli na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty v Plzni.

Každý kurz trval zhruba 3 hodiny. V první části se účastníci seznámili se základními šicími pomůckami a technikami – typy jehel, nití, způsoby chirurgického uzlení a druhy stehů. V druhé části se přešlo k praktické výuce. Každý student si přinesl vlastní prasečí nohu, koordinátoři akce ve spolupráci s ústavem patofyziologie zajistili ostatní šicí materiál a malé občerstvení. Účastníci si pak procvičili mnoho základních i speciálních šicích technik v chirurgii a rozšířili tak své znalosti v tomto oboru.

O tento kurz je mezi studenty vždy velký zájem, kapacita je celkem 20 lidí a bývá naplněna téměř okamžitě. V zimním semestru se pod vedením koordinátora Tomáše Lorence kurzu zúčastnilo 18 studentů a v semestru letním, kdy proběhl kurz dvakrát, celkem 40 lidí, kdy koordinátorskou činnost bravurně zvládl Adam Celer, který navíc dne 16.4.2016 projekt s úspěchem prezentoval v pražském Karolinu na Dni celoživotního vzdělávání a festivalu absolventů, kde měli návštěvníci možnost si šití i vyzkoušet.

Všem zúčastněným děkujeme za akci pořádanou v přátelském duchu, jmenovitě pak děkujeme as. MUDr. Viktorovi Eretovi, PhD., Ústavu patologické fyziologie LFP, zvláště pak jeho vedoucímu doc. MUDr. Františku Vožehovi, CSc., a asistentce Šárce Čejkové.

Adam Celer, Tomáš Lorenc, Lenka Kukrálová

IFMSA Plzeň

chirurgicke siti 1

chirurgicke siti 2

chirurgicke siti 3

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém