21. červen 2016 1888 rat

Fulbrigtovo stipendium - Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje vysílání českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny.

Z americké strany je program administrován organizací Council for International Exchange of Scholars.

Obsah grantu

Stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

Stipendisté doprovázení rodinnými příslušníky obdrží zvýšené měsíční stipendium. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků však hradí sami.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
 • Trvalý pobyt v České republice.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

 

Požadavky

 • Dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent.
 • Úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost.
 • Pozvání z americké strany (zvací dopis musí obsahovat data, na která jste do USA pozváni).
 • Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

 

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění.

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 • Vlastní výzkumný projekt.
 • Životopis a seznam  publikací.
 • Pozvání americké instituce. 
 • Přehled použité literatury k projektu. 
 • Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky (podrobněji viz Často kladené otázky - 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky, tj. 1. listopadu
 • English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal.
 • Finační prostředky v záložce 10 on-line přihlášky se neprokazují.
 • Kopie pasu v záložce 12 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele.
 • Letter of support from home institution (záložka 14 on-line přihlášky) požadujeme pouze v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

Detailní instrukce v vyplnění přihlášky najdete zde: http://www.cies.org/sites/default/files/Visiting-Scholar-Application-Instructions.pdf

Uzávěrka

POZOR ! Termín odevzdání přihlášek je nově 1. listopadu pro pobyt začínající v průběhu následujícího akademického roku.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém