21. červen 2016 1722 rat

Proshek-Fulbrightovo stipendium

Stipendium vyhledává vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy.


Díky smlouvě s Proshekovou nadací z roku 1998-99 administruje Komise stipendium založené z majetku paní Gabriely Proshek, dcery známé české spisovatelky Gabriely Preissové, k uctění památky jejího manžela Dr. Charlese E. Prosheka, významného lékaře v Minneapolis ve státě Minnesota a bývalého československého honorárního konzula.

Fulbrightova komise v tomto programu přispívá na zpáteční letenku a pokrývá zdravotní pojištění stipendistů.

Na administraci tohoto programu spolupracujeme s University of Minnesota a americkou organizací Council of International Exchange of Scholars.

Obsah grantu

Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.

Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik.

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

  • Kategorie A pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2.atestace) nebo titulu Ph.D. se uděluje stipendium přibližně ve výši 1.600 USD měsíčně, zpáteční letenka do Minneapolis a zdravotní pojištění.
  • Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem) se uděluje stipendium přibližně 3.100 USD měsíčně a další podmínky podobně jako v předchozí kategorii.

Stipendisté mohou obdržet příspěvek na rodinné příslušníky. Jeho výše závisí na kategorii.

Doba pobytu je tři až šest měsíců, ve výjimečných případech lze zvážit na základě potřeb výzkumného projektu délku grantu až do deseti měsíců.

Po skončení programu se očekává návrat do České republiky a splnění požadavku na pobyt v domovské zemi v souladu s "two-year home residency requirement" statutu J-1 víza.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

  • České občanství.
  • Trvalý pobyt v České republice.
  • Velmi dobrá znalost angličtiny.

 

Požadavky

  • Zapojení do lékařských či příbuzných věd, které jsou definovány jako
  • akreditovaná klinická lékařská oblast s tradiční lékařskou praxí;
  • příbuzné základní vědy obecně spojené s lékařským výzkumem - anatomie, genetika a další biologické vědy;
  • jedna z dalších zdravotnických věd - pečovatelství, veřejné zdraví, stomatologie a farmacie.
  • Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů u verze iBT), pokud žadatel test někdy v minulosti skládal.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Proshek-Fulbrightovo stipendium.

Uzávěrka

Uzávěrka pro podání žádostí o stipendium je 1. února na následující akademický rok.

Výběrové řízení

Stipendisté jsou vybíráni výběrovou komisí, jmenovanou správní radou Fulbrightovy komise; jejich nominaci však schvaluje zástupce Proshekovy nadace na Lékařské fakultě Minnesotské univerzity.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém