21. červen 2016 1377 rat

Nová fáze Fondů EHP a Norska 2014-2021

Donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Příjemci finanční podpory: 15 států EU 

V ČR bude podpořeno 11 programů 

Dům zahraniční spolupráce je zprostředkovatelem programu v oblasti vzdělávání financovaného z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Co program nabízí vysokým školám?

Vysoké školy se mohou do programu zapojit ve třech typech projektů (podmínkou je platný ECHE):

1)Projekty institucionální spolupráce

(např. příprava společných studijních programů, výměna zkušeností, transfer inovací)

2)Mobility studentů a zaměstnanců

(studijní pobyty/stáže, výukové pobyty/školení)

3) Projekty inkluzivního vzdělávání

(příprava a realizace kurzů pro další vzdělávání učitelů)

Harmonogram výzev

Vyhlášení prvních výzev: 28. 12. 2018

Výzvy pro jednotlivé typy projektů budou vyhlašovány 1x ročně po dobu tří let 

Více informací:

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Za 1 fakultu je možné podat v každé kategorii v jedné Výzvě maximálně 1
projekt.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku