21. červen 2016 1977 rat

Nová fáze Fondů EHP a Norska 2014-2021

Donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Příjemci finanční podpory: 15 států EU 

V ČR bude podpořeno 11 programů 

Dům zahraniční spolupráce je zprostředkovatelem programu v oblasti vzdělávání financovaného z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Co program nabízí vysokým školám?

Vysoké školy se mohou do programu zapojit ve třech typech projektů (podmínkou je platný ECHE):

1)Projekty institucionální spolupráce

(např. příprava společných studijních programů, výměna zkušeností, transfer inovací)

2)Mobility studentů a zaměstnanců

(studijní pobyty/stáže, výukové pobyty/školení)

3) Projekty inkluzivního vzdělávání

(příprava a realizace kurzů pro další vzdělávání učitelů)

Harmonogram výzev

Vyhlášení prvních výzev: 28. 12. 2018

Výzvy pro jednotlivé typy projektů budou vyhlašovány 1x ročně po dobu tří let 

Více informací:

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Za 1 fakultu je možné podat v každé kategorii v jedné Výzvě maximálně 1
projekt.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém