21. červen 2016 1639 rat

Mobilita v rámci meziuniverzitních dohod

V rámci meziuniverzitních dohod se uskutečňuje akademická mobilita, a to v rámci tzv. pracovních programů. Jedná se o krátkodobé výzkumné pobyty na partnerských univerzitách. Finanční zajištění těchto pobytů se odvíjí od sjednaných podmínek.

V rámci pracovních programů mohou uskutečnit krátkodobý studijní či výzkumný pobyt i studenti doktorského studijního programu.

Je třeba, aby si příslušný pracovník/student stanovil konkrétní náplň zahraničního pobytu a předem ji projednal se svým zahraničním akademickým partnerem a přijímajícím pracovištěm.

Termín pro podání žádostí o akademickou mobilitu je na podzim (půlka listopadu) pro pobyty na následující kalendářní rok. Pracovní program lze podat i po tomto termínu, a to zejména pro pobyty v mimoevropských zemích.

Po návratu z pobytu akademický pracovník/student odevzdá na OZV RUK zprávu z pobytu.

Recipročně partnerské univerzity nominují svoje akademické pracovníky k pobytům na UK.

Termín pro zaslání nominací je 31. prosinec pro pobyty v následujícím kalendářním roce. Mimořádně je možné zaslat nominaci i mimo tento termín.

Finanční zajištění těchto pobytů se opět odvíjí od sjednaných podmínek.

V případě některých německých univerzit se pro účely akademické mobility uzavírají pracovní plány (většinou tříleté). Fakulty jsou osloveny, aby dodaly na OZV RUK konkrétní témata spolupráce s uvedením jmen garantů spolupráce.

Informace naleznete zde

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku