21. červen 2016 1735 rat

Mobilita v rámci meziuniverzitních dohod

V rámci meziuniverzitních dohod se uskutečňuje akademická mobilita, a to v rámci tzv. pracovních programů. Jedná se o krátkodobé výzkumné pobyty na partnerských univerzitách. Finanční zajištění těchto pobytů se odvíjí od sjednaných podmínek.

V rámci pracovních programů mohou uskutečnit krátkodobý studijní či výzkumný pobyt i studenti doktorského studijního programu.

Je třeba, aby si příslušný pracovník/student stanovil konkrétní náplň zahraničního pobytu a předem ji projednal se svým zahraničním akademickým partnerem a přijímajícím pracovištěm.

Termín pro podání žádostí o akademickou mobilitu je na podzim (půlka listopadu) pro pobyty na následující kalendářní rok. Pracovní program lze podat i po tomto termínu, a to zejména pro pobyty v mimoevropských zemích.

Po návratu z pobytu akademický pracovník/student odevzdá na OZV RUK zprávu z pobytu.

Recipročně partnerské univerzity nominují svoje akademické pracovníky k pobytům na UK.

Termín pro zaslání nominací je 31. prosinec pro pobyty v následujícím kalendářním roce. Mimořádně je možné zaslat nominaci i mimo tento termín.

Finanční zajištění těchto pobytů se opět odvíjí od sjednaných podmínek.

V případě některých německých univerzit se pro účely akademické mobility uzavírají pracovní plány (většinou tříleté). Fakulty jsou osloveny, aby dodaly na OZV RUK konkrétní témata spolupráce s uvedením jmen garantů spolupráce.

Informace naleznete zde

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém