22. červen 2016 5108 dvomi

UK má 18 nových profesorů, mezi nimi prof. Milena Králíčková z LFP

Dne 21. 6. 2016 obdržela z rukou ministryně školství jmenování profesorkou prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy a vedoucí Ústavu histologie a embryologie paní prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Paní profesorka je významnou medicínskou, vědeckovýzkumnou a pedagogickou osobností fakulty. V jedné osobě se spojuje vědecká osobnost v oblasti anatomie, histologie a embryologie a zároveň osobnost v oblasti klinické, kde pracuje v oboru reprodukční medicíny.

Profesorka Králíčková se velkou měrou zasloužila o vybudování Biomedicínského centra, stála u tohoto projektu od začátku až do jeho otevření, podílí se na tvorbě výzkumných programů a budování výzkumných týmů spolupracujících s jinými výzkumnými organizacemi v ČR, ale i v zahraničí.

Bohatou publikační činnost dokazuje vysoký Hirschův index (11), publikovala více než 30 publikací v časopise s impakt faktorem, kde u řady je hlavní autorkou, jako spoluautorka se podílela na vzniku 4 výukových skript.

Široký záběr v pedagogické činnosti představují přednášky pro magisterské studenty v českém i anglickém jazyce, zároveň vede ve výzkumné činnosti jako školitelka několik studentů doktorského studijního programu.

Výborné vědecké výsledky, odborné znalosti a pedagogická práce, vše spojeno s kvalitními vlastnostmi osobnosti, aktivita, cílevědomost a široký přehled a záběr v jedné osobě, to je nová profesorka Lékařské fakulty v Plzni, profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Ve stejný den předal rektor UK prof. Tomáš Zima dekrety novým docentům a docentkám UK. Mezi nimi je doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D., z Kliniky zobrazovacích metod LF a FN Plzeň.

K úspěšnému získání titulů oběma jmenovaným gratulujeme a do budoucna přejeme hodně profesních, ale i osobních úspěchů!

http://www.cuni.cz/UK-7537.html

prof kralickova

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém