22. červen 2016 1388 rat

AKTION - podpora projektů spolupráce a Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Cílem programu vědecko-technické spolupráce je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení společných česko-rakouských projektů základního výzkumu.

Výzvy k podávání návrhů projektů jsou vyhlašovány každoročně, přičemž výběr projektů provádí na základě hodnocení, provedeného na národní úrovni odděleně v každém ze států smluvních stran, česko-rakouská smíšená komise. Schváleným projektům poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy institucionální podporu formou dotace ze státního rozpočtu.

Podporované aktivity:

  1. projekty,      které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  2. společné      vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  3. společné      bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  4. přípravná      fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  5. výzkumné      pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  6. finanční      podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce      programu AKTION Česká republika - Rakousko;
  7. letní      kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
  8. letní      odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  9. akademická      výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci      magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

více informací zde

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém