23. červen 2016 2423 rat

Visegradsky fond

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

Mezinárodní visegrádský fond je možné požádat o grant i mobilitu. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Fondu: https://www.visegradfund.org/.

 

Mobility podporované Mezinárodním visegrádským fondem

1. Visegrádský stipendijní program

-          Outgoing: Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o stipendium ke studiu na akreditované univerzitě/instituci v rámci V4 a v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Makedonii, Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině.

-          Incoming: Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Srbska a Ukrajiny mohou žádat o stipendium ke studiu v zemích V4.

-          Termín pro přihlášky je každoročně 15. březen, 12:00

2. Visegrad Scholarship at the Open Society Archives

-          Program probíhá ve spolupráci s Open Society Archivum Budapest, která nabízí výzkumné stáže v Archivu otevřené společnosti (OSA) na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

-          Stáž se stipendiem je poskytována třikrát ročně

-          Termíny pro přihlášky jsou každoročně: 25. července a 15. listopadu

3. Visual and Sound Arts Residency

-          Vizuální a zvukové umělecké pobyty usnadňují mobilitu a umělecké výměny občanů V4 v oblasti vizuálních a zvukových umění, včetně designu, hudby, videa a filmu, nových médií a smíšených médií.

-          Termín pro zaslání přihlášek je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

4. Performing Arts Residency

-          Mobility v oblasti uměleckých děl podporují inovace, experimenty a kreativitu v divadelních umění - nová drama, současný tanec, nový cirkus, divadlo, vizuální divadlo, alternativní divadlo, aj. Program není vhodný pro kamenná divadla, již zavedená představení nebo divadelní festivaly.

-          Termín pro zaslání přihlášky je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

5. Literary Residency Program

-          Program v oblasti literatury má za cíl rozvíjet a propagovat literaturu V4 tím, že podporuje práci a mobilitu talentovaných spisovatelů beletrie a literatury, básníků, esejů, kritiků i literárních překladatelů, publicistů a novinářů ze zemí V4, a to vytvořením platformy pro literární výměny.

-          Termín pro zaslání přihlášek je každoročně 30. listopadu, Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

6, Residencies in New York

-          Program usnadňuje uměleckou mobilitu výtvarných umělců ze zemí V4 do New Yorku.

-          Termín pro zaslání přihlášky je každoročně 15. března. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

-          Žadatelé jsou vybráni na základě své předchozí práce, možného přínosu pobytu v New Yorku a také potenciálního přínosu, který mohou z programu čerpat.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém