10. duben 2017 742 dvomi

Univerzita Karlova podporuje pořízení nových varhan do Svatovítské katedrály

Svatovítskou katedrálu, založenou císařem a králem Karlem IV., budovaly snad všechny generace našich předků. Zdánlivě byla dokončena v roce 1929, ale práce na portálech a vnitřním vybavení se protáhly až do 60. let 20. století.

Katedrála však dodnes postrádá to podstatné – varhany. Nákladná dostavba chrámu v roce 1929 vyčerpaly možnosti stavitelů a již se nedostávalo financí na nový varhanní stroj. Bylo proto po delších jednáních rozhodnuto pořídit skromnější provizorní nástroj a postavení velkých varhan svěřit budoucím generacím.

V roce 2014 zřídilo Arcibiskupství pražské za účelem pořízení nových varhan Nadační fond Svatovítské varhany. Na podporu sbírky bylo následně zorganizováno Společenství Svatovítské katedrály, v němž působí i rektor Univerzity Karlovy. Společenství se obrátilo na přední vědecké a kulturní instituce české země, tedy i na Univerzitu Karlovu, s prosbou o finanční příspěvek.

Univerzita Karlova podpoří výstavbu Svatovítských varhan sbírkou, z níž bude uhrazena jedna z větších varhanních píšťal. Rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předkládá členům akademické obce Univerzity Karlovy prosbu, aby se k této akci připojili svými individuálními finančními příspěvky. To lze učinit na zvláštní bankovní účet univerzity číslo 909 999 389/0800. Vybrané prostředky budou potom předány Nadačnímu fondu.

Převážnou část financování nových varhan ponese katolická církev a velké firmy, protože nové varhany takovéto velikosti představují částku v řádu desítek milionů korun.

Nadační fond nyní připravuje zadávací dokumentaci, aby mohl přikročit k výběru výrobce varhan a mohly tak začít práce na jejich stavbě. Odborná komise vybrala užší skupinu varhanářských firem, které budou osloveny, aby připravily konkrétní návrhy. Existuje již definitivní požadovaná podoba nástroje. Komise bude posuzovat uměleckou, technickou, ale i ekonomickou stránku nabídek. Definitivní výběr zhotovitele, který nové varhany Svatovítské katedrály postaví na klíč, bude znám do konce roku 2017.

V současnosti slouží ve svatovítské katedrále k doprovodu bohoslužeb, ale i ke koncertům a k doprovodu slavnostních příležitostí stále zmíněný provizorní nástroj z r. 1932. Tyto varhany jsou umístěny ve stísněných poměrech spodního patra boční tzv. Wohlmuthovy kruchty v příčné lodi katedrály a neobsáhnou tak svým zvukem celý prostor katedrály. Prostor západní kruchty nad vchodem do katedrály, který je určen pro velké varhany, zůstává již téměř sto let prázdný. Právě zde bude umístěn nový nástroj, což umožní rozvinutí zvuku varhan po celém vnitřním prostoru chrámu a vhodně doplní volný prostor nad vstupem do katedrály.

V těchto dnech již v katedrále probíhají přípravné práce nutné k tomu, aby se mohlo započat se stavbou nových varhan. Na západní kruchtě se čistí a konzervují stěny a klenba a současně dochází k drobným opravám rozety.

Nové varhany by měly být ve svatovítské katedrále instalovány do 28. září 2019.  

(Z tiskové zprávy UK a z webu www.svatovitskevarhany.com)

katedrála

Autor fotografie: Edgar El (CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém