5. červen 2017 396 hor

Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. 5. 2017 5. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji programu DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraniční partnerskou institucí.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v:

  • Korejské republice a komplementární návrh projektu musí předložit partnerské agentuře Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT).
  • Korejské republice a komplementární návrh projektu musí předložit partnerské agentuře Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP).
  • Vietnamské socialistické republice a komplementární návrh projektu musí předložit partnerské agentuře State Agency for Technology Innovation (SATI)
  • čínské lokalitě Če-tiang (Zhejiang) a komplementární návrh projektu musí předložit partnerské agentuře Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD).
  • čínské lokalitě Ťiang-su (Jiangsu) a komplementární návrh projektu musí předložit partnerské agentuře Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zde.

Soutěžní lhůta končí dnem 19. 7. 2017.

Termín zahájení řešení projektu na české straně je 1. listopadu 2017, nejzazší termín je 1. 1. 2018

Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 26 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 74 % celkových uznaných nákladů a je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče. Maximální částka finanční podpory na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 20 mil. Kč.

 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního centra do 15. 5. 2017.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém