16. červen 2017 1053 dvomi

Studenti fakulty uspěli na Studentské konferenci zahraničních studentů češtiny

Již podruhé se letos zahraniční studenti Lékařské fakulty v Plzni zúčastnili studentské konference, na níž si studenti porovnávají své znalosti češtiny. Soutěží se v prezentaci tematických a odborných prací v Powerpointu či obdobném programu. Soutěž pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Praha-Albertov ve spolupráci s Evropskou komisí, Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze. Účastní se jí studenti z mnoha fakult v ČR a středisek ÚJOP.

Pod vedením Mgr. Dity Macháčkové se zúčastnili: Adelia Nasyrova, Sima Šarčević a Yasir Khan. Studenti pilně trénovali a pracovali jak na svých prezentacích a svém jazykovém projevu, tak i na ostatních faktorech, které s prezentováním souvisejí (komunikace s posluchači, neverbální projev, příprava na otázky atd.). 

A. Nasyrova soutěžila v odborné sekci, věnovala se problematice Transplantace, zmínila i prim. Kozu a založení Národního registru dárců kostní dřeně, vyzvala veřejnost k dárcovství, obsadila 2. místo.

S. Šarčević představil filozoficko-medicínské téma „Smrt už věda porazila“, kde se zamýšlel nad historií a vývojem medicíny a na souvislost mezi vnímáním života a smrti v minulosti a dnes. Přivezl si speciální ocenění – Čestné uznání.
Y. Khan si připravil prezentaci o své zemi – Pákistánu.

Konference proběhla v ÚJOP, vyhlášení výsledků v Evropském domě v Praze, kde byly pro studenty připraveny také přednášky a workshopy jednak na témata spojená s překlady a prezentacemi, jednak o tom, jak funguje Evropská unie, co dělá pro studenty a jaké nabízí pracovní uplatnění.

01

02

03

04

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém