7. červenec 2017 377 hor

Česko-Bavorské výzkumné projekty s dobou řešení 2018-2020

Záměrem této společné výzvy je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Bavorska a Česka a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty.

Výzva je otevřena pro všechny vědecké disciplíny a tematické oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a dále z oblasti věd o materiálech.

Doba řešení:

Podporovány budou projekty s maximální dobou řešení 3 roky (od ledna 2018 do prosince 2020).

Uchazeči:

V Bavorsku mohou o podporu projektu žádat vědečtí a výzkumní pracovníci (s titulem alespoň Ph.D.) bavorských veřejných vysokých škol (státní nebo státem uznané a státem financované univerzity a vysoké školy aplikovaných věd). i Uchazečem o institucionální podporu může být v České republice pouze výzkumná organizace podle článku 1. 3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).ii Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující podklady k doložení kritérií, která musí výzkumná organizace splňovat.

Finanční limity:

Maximální příspěvek na žadatele v ČR - 37.500,-EUR (12.500,-EUR ročně)

Maximální příspěvek na žadatele v Bavorsku - 37.500,-EUR (12.500,-EUR ročně)

Termíny:

Deadline pro zaslání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení: 27. 7. 2017

Deadline pro zaslání kompletní dokumentace: 21. 8. 2017

Deadline pro podání projektu: 31.8. 2017 do 14:00 hod.

Na bavorské i české straně je vítán finanční podíl uchazeče na projektu či kofinancování projektu z jiných zdrojů.

Kompletní informace najdete na stránkách MŠMT.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém