10. červenec 2017 40194 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Přípravný kurz bude realizován distanční formou dle přiloženého rozpisu. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky na www.lfp.cuni.cz v sekci pro uchazeče, elektronická přihláška bude k dispozici od 1. 11. 2021, cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu. Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží přístupové údaje ke zvolenému kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

-------------------------------- 

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v E-shopu fakulty, je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek. Cena elektronických modelových otázek je 1000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici také na webu fakulty v sekci pro uchazeče.

Přístup do Elektronických modelových otázek je časově omezen do data konání přijímacího řízení pro příslušný rok. 

Elektronická přihláška do přípravných kurzů  (od 1.11.2021)

opvvv

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém