10. červenec 2017 26355 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Přípravný kurz bude realizován distanční formou, vždy v rámci 3 sobot proběhne on-line přednáška pro jeden předmět (Fyzika, Chemie, Biologie) – 7 vyučovacích hodin za jeden den. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky, elektronická přihláška bude k dispozici od 1. 10. 2020, cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu. Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží přístupové údaje ke zvolenému kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

Elektronické modelové otázky 

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v E-shopu fakulty, je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek. Cena elektronických modelových otázek je 1000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici zde

Přístup do Elektronických modelových otázek je časově omezen do data konání přijímacího řízení pro příslušný rok.

 

Elektronická přihláška do přípravných kurzů  (od 1.10.2020)

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Chirurgické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331902/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 11. 8. 2020 Č. j.: UKLFP/331907/2020-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

11. srpen 2020 2

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém