10. červenec 2017 28798 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Přípravný kurz bude realizován distanční formou, vždy v rámci 3 sobot proběhne on-line přednáška pro jeden předmět (Fyzika, Chemie, Biologie) – 7 vyučovacích hodin za jeden den. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky, elektronická přihláška bude k dispozici od 10. 10. 2020, cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu. Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží přístupové údaje ke zvolenému kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

Rozvrh výuky přípravného kurzu, začátek výuky je vždy v 9,00 hod.

CHEMIE BIOLOGIE FYZIKA
6. 2. 2021
20. 2. 2021
27. 2. 2021
20.3. 2021
27.3.2021
10.4.2021
24.4.2021
8.5.2021
15.5.2021

Tematický plán – CHEMIE

repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny
přehled obecné a anorganické chemie
chemické výpočty
přehled organické chemie a biochemie

Tematický plán – BIOLOGIE

Obecná biologie buňky: chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy
nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota
organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA

Genetika: genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti
základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy

Člověk (tkáně a orgány člověka a jejich funkce): funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém…

Tematický plán – FYZIKA

Jednotky a veličiny, SI soustava
Mechanika tuhých těles
Mechanika kapalin a plynů
Termika
Elektřina a magnetismus
Vlnění a akustika
Optika
Radioaktivita, ionizující záření

Elektronické modelové otázky 

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v E-shopu fakulty, je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek. Cena elektronických modelových otázek je 1000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici zde

Přístup do Elektronických modelových otázek je časově omezen do data konání přijímacího řízení pro příslušný rok.

 

Elektronická přihláška do přípravných kurzů  (od 10.10.2020)

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Junior researcher v Mnichově

V Plzni dne 22. 10. 2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

26. říjen 2020

Výběrová řízení
VŘ - Přednosta Kliniky pneumologie ftizeologie

  Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni   vyhlašují výběrové [...]

26. říjen 2020 1

Výběrová řízení
Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni 22. 10. 2020 Č. j.: UKLFP/414085/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. říjen 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

Aktuálně

Krizová opatření od 12.10.2020

12. říjen 2020 1198

Cena Wernera von Siemense 2020

6. říjen 2020 271

Smuteční oznámení

29. září 2020 736