10. červenec 2017 24629 pemi

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Je možné se přihlásit do následujících forem kurzu:

 -          prezenční přípravný kurz (koná ve velké posluchárně v Procháskově ústavu nebo v Aule UNIMEC – program bude upřesněn)

-          elektronický přípravný kurz (http://lms.lfp.cuni.cz/course/index.php?categoryid=18)

-          kombinovaný přípravný kurz (kurz je kombinací prezenčního a elektronického)

Přístup do Elektronického kurzu je časově omezen do data konání přijímacího řízení pro příslušný rok.

Uchazeči se přihlašují na všechny formy kurzu elektronicky, elektronická přihláška bude k dispozici od 1. 11. 2019, cena prezenčního kurzu je 6.000 Kč, cena elektronického kurzu je 4.000 Kč, cena kombinovaného kurzu je 7.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do některé z forem kurzu.

Elektronický přípravný kurz obsahuje všechny modelové otázky z biologie, fyziky a chemie. Účastník kurzu může ověřovat své znalosti formou testu, který odpovídá struktuře skutečného přijímacího testu. Každý test je možné libovolně opakovat. Kurz je zvláště výhodným nástrojem přípravy pro uchazeče, pro které by byla prezenční forma kurzu z jakýchkoli důvodů obtížná.

 

Přihláška se podává obdobně jako přihláška k přijímacímu řízení. Pro přihlášení na přípravné kurzy zvolte Programy CŽV - Lékařská fakulta v Plzni a vyberte požadovanou variantu kurzu.

Své registrační údaje si dobře uchovejte, jsou společné pro podání přihlášky ke studiu na všechny fakulty Univerzity Karlovy! (Ale neslouží pro přihlášení do kurzu, pokyny k přihlášení do elektronického kurz obdržíze mailem po aktivaci účtu, která bude provedena až po uhrazení poplatku).

Elektronická přihláška do přípravných kurzů 

 

Rozvrh výuky prezenčního přípravného kurzu

CHEMIE

8. 2. PRO 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.
15. 2. PRO 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.
22. 2. PRO 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.


BIOLOGIE

29. 2. UNIMEC 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.
14. 3. PRO 9,30 – 12,30 hod. a 13,30 – 16,30 hod.
21. 3. PRO 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.


FYZIKA

28. 3. UNIMEC 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.
4. 4. UNIMEC 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.
18. 4. UNIMEC 9,30 – 13,00 hod. a 14,00 – 16,30 hod.


PRO – posluchárna Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň
UNIMEC – modrá posluchárna Univerzitního medicínského centra, alej Svobody 76, Plzeň

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém