8. srpen 2017 639 dvomi

Vývoj medicínských 3D modelů a výukových metod ve virtuální realitě

Vývoj medicínských 3D modelů a výukových metod ve virtuální realitě zhodnotily projektové týmy na mezinárodním setkání v Plzni.

1. a 2. července 2017 se v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni sešli zástupci projektových týmů projektu MedTRain3DModsim na svém druhém mezinárodním setkání.

Projekt, který odstartoval letos v únoru, je zaměřen na tvorbu 3D modelů pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny – a to jak fyzických modelů vyrobených metodou 3D tisku, tak modelů vytvářených ve virtuální nebo tzv. „augmentované“ realitě (realita doplněná prvky vytvořenými počítačem).

Zapojení několika institucí z různých zemí přineslo zajímavou kombinaci znalostí a specializací, počínajících urologií (Turecko a Řecko) a chirurgií (LF UK v Plzni) na straně medicínské a končící virtuální realitou (Jižní Korea), počítačovou vědou a biomechanikou (Itálie, FAV ZČU) na straně technické. Tím byla vytvořena široká platforma pro tvorbu relevantních didaktických modelů a přesně vymezeného výukového kurikula.

Na setkání v Biomedicínském centru zástupci jednotlivých týmu prezentovali ostatním konkrétní kroky, které již v projektu vykonali, vyhodnotili aktuální pokrok a vytyčili další postup k dosažení projektových cílů. Setkání se zúčastnili tři zástupci z Turecka, po dvou z Řecka a Jižní Koreje a jeden z Itálie. Hostitelem byl český tým, složený ze zástupců Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakulty aplikovaných věd ZČU. Kromě odborné části byl ve víkendovém programu čas i na neformální část setkání a společenskou diskusi.

Projekt MedTRain3DModsim je spolufinancován evropským programem Erasmus+ a probíhá v koordinaci týmu z turecké Hacettepe University. Dalšími spoluřešiteli projektu jsou University Roma Tre (Itálie), Chosun University (Jižní Korea) a National and Kapodistrian University of Athens (Řecko).

Webové stránky projektu: www.medtrain3dmodsim.eu

Facebook: Medtrain3dmodsim

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém