14. září 2017 162 hor

Harmonogram výzvy CELSA pro rok 2018

  • Otevření výzvy - listopad 2017  
  • Deadline pro podání návrhů projektů - 1.3.2018
  • Evaluace projektů - od března do června 2018
  • Ohlášení výsledků výzvy - v červenci-srpnu 2018
  • Zahájení realizace projektů - 1.10.2018

Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. RUK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady.

Více informací najdete na tomto odkazu.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém