15. září 2017 1822 kri

Finanční hodnocení publikací na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2017

Cílem hodnocení je stimulovat publikační činnost  a především  dát důraz na kvalitu publikační činnosti. Systém hodnocení je upravován vždy po dohodě s FN Plzeň, tak aby hodnocení v obouch spolupracujících organizacích bylo shodné (k odlišnoému hodnocení může dojít u publikací, které jsou posuzovány individuálně.

Publikace bez  impakt faktoru ( IF)  se pouze evidují v OBD (autor, kontaktní osoba na pracovišti) a nebudou finančně hodnoceny (výzkumná organizace nezískává za tyto publikace žádné zdroje).

 

Publikace s IF budou finančně hodnoceny následujícím způsobem:

Publikace s IF 0 ,1 – 0,99  budou hodnoceny částkou  500 za každý   0,1 IF

Publikace s IF  1,0  - 1,499  budou hodnoceny částkou  1000 Kč za každý   0,1 IF

Publikace s IF 1,5 – 2,499 budou hodnoceny  částkou  1500 Kč za každý   0,1 IF

Publikace s IF 2,5 a výše budou hodnoceny  částkou  2000 Kč za každý   0,1 IF

 

Tak jako v minulých letech závisí odměna též na intelektuální podílu autora a na počtu organizací podílejících se na publikaci.

 

Příklad:

Práce s IF 0,5 bude hodnocena  2 500Kč (0,5/0,1* 500)

 Práce s IF  1 bude hodnocena 10 000 Kč

 Práce s IF 2 bude hodnocena  30 000Kč

Práce s IF 3.0 bude hodnocena  60 000Kč

 

Bude- li práce vykázána za 2 instituce  např. FN a LF bude vyplacena polovina částky.

Publikace s vysokým počtem autorů budou posuzovány individuálně  stejně jako tomu bylo v minulých letech.  

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém