3. říjen 2017 1036 dvomi

Stříbrná pamětní medaile Senátu PČR pro prof. Třešku

Od roku 2007 se významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi, udělují Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky. Uděluje je předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum. Letos medaile předal předseda Senátu Milan Štěch v předvečer 28. září. Na ceremonii ve Valdštejnském paláci se sešlo 16 vyznamenaných. Za zásluhy o českou chirurgii byla medaile Senátu PČR udělena prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., přednostovi Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň a zároveň proděkanovi fakulty pro vědu a výzkum. Blahopřejeme panu profesorovi k ocenění a i my vyjadřujeme uznání jeho nadání, píli a neúnavné práci, díky níž, jak bylo při předání také zmíněno, se pod jeho vedením stala fakultní chirurgická klinika špičkovým odborným pracovištěm. 

Fotogalerie z předávání medailí: http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=20436

Záznam ceremoniálu – Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411034000076-stribrne-medaile-senatu-pcr/

prof. treska

zdroj – Senát PČR

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém