3. listopad 2017 400 dvomi

Volba nového děkana

Ve čtvrtek 2. listopadu zvolil akademický senát Lékařské fakulty UK v Plzni kandidáta na děkana. Stal se jím prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídá prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončí druhé funkční období.

Volba děkana se koná každé čtyři roky, přičemž zákon dovoluje, aby jedna osoba zastávala tuto funkci nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

Prof. Fínka navrhli členové akademické obce fakulty a jako kandidáta na děkana ho schválil na svém mimořádném zasedání akademický senát, jehož členy jsou kromě pedagogů i studenti.

„Osobně jsem rád, že navrženým kandidátem je právě profesor Fínek, kterého si vážím pro jeho odborné znalosti, přístup k pacientům i ke studentům. Jeho dlouholeté zkušenosti v léčebné praxi, na poli vědeckém i pedagogickém jsou pro nás zárukou, že odborná kvalita a prestiž fakulty budou pod jeho vedením zachovány a dále rozvíjeny,“ říká předseda akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Na základě návrhu akademického senátu fakulty jmenuje nového děkana do funkce rektor Univerzity Karlovy, jejíž je plzeňská lékařská fakulta součástí.

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň.

prof. Fínek

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Přednosta KARIM - výběrové řízení

Fakultní nemocnice Plzeň a Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

9. listopad 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 10.10.2017  proběhlo výběrové řízení [...]

1. listopad 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni