8. listopad 2017 829 dvomi

Týden vědy a techniky AV ČR 2017

Lékařská fakulta UK v Plzni letos v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR pozvala studenty středních škol do laboratoří Biomedicínského centra. Exkurze připravili a vedli Ing. L. Vištejnová s Ing. J. Nevoralem, pro studenty zpřístupnili Laboratoř buněčné regenerativní medicíny a Laboratoř reprodukční medicíny. Po úvodní prezentaci o výzkumu v Biomedicínském centru následovaly praktické ukázky laboratorní práce, studenti měli možnost si vyzkoušet pipetování, prohlédnout a „osahat“ laboratorní pomůcky a materiály, pozorovat preparáty pod mikroskopem nebo nahrávky z předchozích pozorování a pokusů. 

V úterý 7. listopadu se k prezentujícím přidala také prof. M. Králíčková, prorektorka UK pro studijní záležitosti a zároveň vedoucí výzkumného programu 2 v Biomedicínském centru, která studentům představila Univerzitu Karlovu jako prestižní vzdělávací instituci a pohovořila o zajímavostech reprodukční medicíny. 

Exkurzí se zúčastnilo celkem 72 studentů ze čtyř středních škol plzeňského regionu. Jelikož přišli převážně studenti, kteří navštěvují maturitní semináře z biologie, došlo i na odborné dotazy. Doufáme, že s některými účastníky exkurzí se setkáme v čase budoucím při jejich studiu na naší fakultě – nebo, jak se také na setkání probíralo, již při jejich středoškolském studiu v rámci středoškolské odborné činnosti. 

Celý program Týdne vědy a techniky, jehož je Univerzita Karlova hlavním partnerem a který probíhá ve dnech 6. – 12. listopadu, najdete na www.tydenvedy.cz.

Na YouTube kanálu Univerzity Karlovy byla zveřejněna reportáž z akce: https://youtu.be/QpidVXef0Nc

01

02

03

04

05

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku