8. listopad 2017 682 dvomi

Týden vědy a techniky AV ČR 2017

Lékařská fakulta UK v Plzni letos v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR pozvala studenty středních škol do laboratoří Biomedicínského centra. Exkurze připravili a vedli Ing. L. Vištejnová s Ing. J. Nevoralem, pro studenty zpřístupnili Laboratoř buněčné regenerativní medicíny a Laboratoř reprodukční medicíny. Po úvodní prezentaci o výzkumu v Biomedicínském centru následovaly praktické ukázky laboratorní práce, studenti měli možnost si vyzkoušet pipetování, prohlédnout a „osahat“ laboratorní pomůcky a materiály, pozorovat preparáty pod mikroskopem nebo nahrávky z předchozích pozorování a pokusů. 

V úterý 7. listopadu se k prezentujícím přidala také prof. M. Králíčková, prorektorka UK pro studijní záležitosti a zároveň vedoucí výzkumného programu 2 v Biomedicínském centru, která studentům představila Univerzitu Karlovu jako prestižní vzdělávací instituci a pohovořila o zajímavostech reprodukční medicíny. 

Exkurzí se zúčastnilo celkem 72 studentů ze čtyř středních škol plzeňského regionu. Jelikož přišli převážně studenti, kteří navštěvují maturitní semináře z biologie, došlo i na odborné dotazy. Doufáme, že s některými účastníky exkurzí se setkáme v čase budoucím při jejich studiu na naší fakultě – nebo, jak se také na setkání probíralo, již při jejich středoškolském studiu v rámci středoškolské odborné činnosti. 

Celý program Týdne vědy a techniky, jehož je Univerzita Karlova hlavním partnerem a který probíhá ve dnech 6. – 12. listopadu, najdete na www.tydenvedy.cz.

Na YouTube kanálu Univerzity Karlovy byla zveřejněna reportáž z akce: https://youtu.be/QpidVXef0Nc

01

02

03

04

05

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém