9. listopad 2017 1482 dvomi

Památné stromy v zahradě Šafránkova pavilonu

Na zahradě Šafránkova pavilonu byly v úterý 31. 10. vysazeny dva stromy. Jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) bude připomínat zakladatele Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě prof. MUDr. Jaroslava Slípku, DrSc. Na památku jeho pokračovatelky doc. MUDr. Heleny Zavázalové, CSc., dlouholeté nezapomenutelné garantky seniorského vzdělávání, bude vysazen liliovník tulipánokvětý. V rámci blížících se oslav 30. výročí Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě byly u stromů slavnostně odhaleny pamětní desky.

Program zahájily už odpoledne přenášky Jaroslavy Kreuzbergové pro Klub aktivního stáří a děkana fakulty prof. Borise Kreuzberga pro Akademii třetího věku. V 16 hodin pak promluvili ve vestibulu Šafránkova pavilonu pozvaní hosté a představitelé fakulty – děkan fakulty prof. Boris Kreuzberg, místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 PhDr. Ivana Mádlová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství doc. Libuše Čeledová a předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec. Přítomným zahrála studentská kapela a poté se všichni přesunuli před budovu k slavnostnímu odhalení pamětních tabulek.

„I po 30 letech činnosti Univerzita třetího věku LFP svým dvouletým programem s názvem ‚Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí‘ oslovuje seniory, kteří mají zájem o své zdraví a chtějí pro něj něco sami aktivně udělat. Abychom posluchačům studium co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro ně i stejnojmennou učebnici. Těší nás mimořádný zájem seniorů, z nichž někteří se k nám i opakovaně vrací. Dokonce jsou u nás i posluchači, kteří zažili začátky univerzity s panem profesorem Slípkou,“ řekla doc. Libuše Čeledová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Univerzita třetí věku vznikla na plzeňské lékařské fakultě v únoru roku 1988 z iniciativy prof. Jaroslava Slípky, který byl jedním z vůbec prvních zakladatelů tohoto specifického typu celoživotního vzdělávání u nás. Základním posláním univerzit třetí věku je otevřít univerzitní poznatky, vědomostí a dovedností seniorům a poskytnout jim možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání a ve snaze udržet si duševní svěžest.

Na Univerzitě třetího věku plzeňské lékařské fakulty zájemci studují ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci. V prvních dvou semestrech se zabývají teoretickými obory, druhé dva jsou věnovány oborům klinickým. Přednášky se konají zpravidla dvakrát do měsíce. V současné době se na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy vzdělává téměř 400 seniorů.

K tomu doc. Čeledová dodává: „Jak řekl Henry Ford – ‚Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.‘ Je nejlepší v životě zůstat mladý. A naši posluchači mladí zůstávají.“

V letošním výročním akademickém roce své studium slavnostně ukončí a v pražském Karolinu v červnu 2018 převezmou osvědčení posluchači U3V běhu 2016–2018. Na další běh U3V 2018–2020 je možné se přihlašovat již od listopadu letošního roku.

Informace poskytne paní Vanda Stříbrná v sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz, tel.: 377593541. Dalšími aktivitami, které fakulta připravuje pro dříve narozené, jsou Akademie třetího věku a Klub aktivního stáří.

01

05

07

08

09

10

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém