22. listopad 2017 13217 vyz

Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Studijní program Řádný termín Náhradní termín Místo konání
Anatomie, histologie a embryologie 27. 6. 2019 14:00 18. 7. 2019 10:00  Ústav histologie a embryologie, Karlovarská 48, Procháskův pavilon 
Biochemie a patobiochemie 5. 6. 2019 26. 6. 2019 1. LF UK - knihovna, Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1LF UK, Na bojišti 3, Praha 2
Chirurgie 21. 6. 2019 13:00

19. 7. 2019 13:00

Chirurgická klinika, alej Svobody 80, pavilon C, kancelář přednosty
Neurologie a psychiatrie 25. 6. 2019 13:00 2. 7. 2019 13:00 Psychiatrická klinika, alej Svobody 80, Plžeň, zasedací místnost
Patologie 17. 6. 2019 13:00 8. 7. 2019 13:00 Bioptická laboratoř s.r.o., Rejskova 10, Plzeň, seminární místnost 4. patro
Sociální lékařství

21. 5. 2019 10:00 

  Ústav sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 31, Plzeň, pracovna vedoucí ústavu
Stomatologie 28. 6. 2019 11:00 

22. 7. 2019 11:00

Stomatologická klinika, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro, knihovna
Vnitřní nemoci 4. 6. 2019 13:00  16. 7. 2019 13:00 Oddělení imunochemické diangnostiky - pavilon 64, bývalá Vojensnká nemocnice, Plzeň-Bory, 1. patro studovna
Zobrazovací metody v lékařství 6. 6. 2019 9:00   Klinika zobrazovacích metod, alej Svobody 80, Plzeň, vchod B, pracovna zástupce přednosty LPP
       
       
Experimentální chirurgie      
Lékařská biologie a genetika       
Lékařská mikrobiologie      
       
       
       
       
       
       

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém