22. listopad 2017 11577 vyz

Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Studijní program Řádný termín Náhradní termín Místo konání
Anatomie, histologie a embryologie 27. 6. 2019 14:00 18. 7. 2019 10:00  Ústav histologie a embryologie, Karlovarská 48, Procháskův pavilon 
Biochemie a patobiochemie 5. 6. 2019 26. 6. 2019 1. LF UK - knihovna, Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1LF UK, Na bojišti 3, Praha 2
Chirurgie 21. 6. 2019 13:00

19. 7. 2019 13:00

Chirurgická klinika, alej Svobody 80, pavilon C, kancelář přednosty
Neurologie a psychiatrie 25. 6. 2019 13:00 2. 7. 2019 13:00 Psychiatrická klinika, alej Svobody 80, Plžeň, zasedací místnost
Patologie 17. 6. 2019 13:00 8. 7. 2019 13:00 Bioptická laboratoř s.r.o., Rejskova 10, Plzeň, seminární místnost 4. patro
Sociální lékařství

21. 5. 2019 10:00 

  Ústav sociálního a posudkového lékařství, alej Svobody 31, Plzeň, pracovna vedoucí ústavu
Stomatologie 28. 6. 2019 11:00 

22. 7. 2019 11:00

Stomatologická klinika, alej Svobody 80, vchod F, 7. patro, knihovna
Vnitřní nemoci 4. 6. 2019 13:00  16. 7. 2019 13:00 Oddělení imunochemické diangnostiky - pavilon 64, bývalá Vojensnká nemocnice, Plzeň-Bory, 1. patro studovna
Zobrazovací metody v lékařství 6. 6. 2019 9:00   Klinika zobrazovacích metod, alej Svobody 80, Plzeň, vchod B, pracovna zástupce přednosty LPP
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku