22. listopad 2017 5093 vyz

Témata pro akademický rok 2019/2020

Dodatečné přijímací řízení pro doktorské studijní programy:
Experimentální chirurgie
Lékařská biologie a genetika
Lékařská mikrobiologie

Přihláška se vyplňuje elektronicky do 31. 7. 2019

Poplatek za řízení 540 Kč.

 

Program Téma práce školitel
Experimentální chirurgie

Studium nových terapeutických cílů a protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

doc. RNDr. Pavel Souček, Ph.D.
 

Chromozomální poškození a instabilita u solidních nádorů

MUDr. Pavel Vodička, Ph.D.
 

Charakterizace decelularizovaného skeletu jater a jeho interakce s buňkami jako základ pro využití při konstrukci nové tkáně

RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D.
 

Osidlování decelularizovaného skeletu jater novými buňkami: Vývoj a optimalizace osidlovací metody pro přípravu funkční jaterní tkáně in vitro

RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D.
 

Charakterizace imunních buněk v kolorektálním karcinomu

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
 

Genetika progrese kolorektálního karcinomu

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Lékařská biologie a genetika

Diferenciace kmenových buněk adherujících na povrch implantátů

MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.

  Genomická a proteomická analýza signálních systémů autonomního nervového systému u zvířecích modelů diabetu mellitu doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.
  Využití neurotrofických faktorů pro růst a regeneraci axonů a dendritů lidských a myších neuronů in vitro RNDr. Zbyněk Houdek, Ph.D.
  Možnosti predikce léčby a ovlivnění aktivace apoptózy u solidních nádorů doc. RNDr. Martin Pešta,
Ph.D.
  Bioinformatické analýzy molekulárně-biologických
dat v medicínsky orientovaném výzkumu
RNDr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 

Biologická odezva na povrchu dentálních implantátů

Ing. Václav Babuška, Ph.D.

 

Genetická predispozice k alopecii

MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.

 

Cirkulující dlouhé RNA v
laboratorní diagnostice onkologických onemocnění

Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.

Lékařská mikrobiologie

Vývoj a validace pokročilých molekulárních metod pro rychlou diagnostiku infekčních nemocí

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
 

Analýza genomu patogenních kmenů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám za použití sekvenování nové generace a bioinformatiky

doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
 

Gramnegativní bakterie rezistentní ke klinicky významným antibiotikům v prostředí a koncept jednoho zdraví

doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
     

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku