22. listopad 2017 349 dvomi

Úspěch na celostátní studentské konferenci

MUDr. Richard Pálek z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň získal druhé místo v klinické sekci celostátní Studentské vědecké konference. Celorepublikové finále této soutěžní přehlídky se konalo 14. – 15. listopadu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.
Dr. Pálek, student doktorského studijního programu Chirurgie, uspěl s prací na téma "Rekonstrukce portální žíly různými typy alogenních žilních štěpů v experimentálním modelu hemipankreatoduodenektomie" v konkurenci dalších deseti prací, které postoupily z fakultních konferencí. Jako školitelé působili při vzniku práce přednosta kliniky prof. Vladislav Třeška a doc. Václav Liška.

Další účastnicí celorepublikového finále, která do něj postoupila z naší fakulty, byla MUDr. Martina Baněčková. Ta prezentovala práci o sekrečním karcinomu slinných žláz, kterou zpracovala na Šiklově ústavu patologie pod vedením prof. Aleny Skálové.

Blahopřejeme studentům k ocenění jejich výzkumné práce! 

Více informací z celostátní přehlídky SVOČ zde: https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/#c17460

01

02

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém