23. listopad 2017 359 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2017

 Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: I. interní klinika FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, 304 60
tel. 377 103 501

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci prosinci 2017, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín


6.12. Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.
Program večera je věnován MUDr. Františku Brůhovi, který v tomto roce prožívá významné životní jubileum.

 1. Pešek M.: Úvodní slovo – Dr. František Brůha – významné životní jubileum /5 min/ 
 2. Krákorová G., Vojtíšek R., Ferda J., Pešek M.: Týmová spolupráce při léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem /10 min/ 
 3. Zeman J., Havel D.: Hyperinflace plic a koronární ischemie – kazuistické sdělení /10 min/ 
 4. Aubrecht J.: Kazuistika pacienta s translokací genu ALK /10 min/
 5. Růžičková-Kirchnerová O., Bergerová T., Mukenšnabl P., Baxa J.: Recidivující rozpadová plicní ložiska /10 min/ 
 6. Blažek J., Růžičková-Kirchnerová O., Havel D., Dvořák M., Mukenšnabl P., Pešek M.: Generalizovaná malignita – diagnóza s pomocí PET/CT – kazuistika /10 min/ 
 7. Pešek M., Vaněček T.: Naše první zkušenosti s genetickým vyšetřením karcinomu plic technikou masivně paralelního sekvenování /10 min/ 

13.12. Večer Neurologické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Rytířová G., Vacovská H.: Kdy je epilepsie kompenzovaná /20 min/
 2. Polívka J.: Akutní iktová péče v České republice – iktová centra, indikátory kvality a jejich sdílení /15 min/
 3. Peterka M.: Význam včasné léčby roztroušené sklerózy /20 min/
 4. Fiedler J.: Má se pacient s RS očkovat? /8 min/
 5. Plichtová K., Vacovská H., Rytířová G.: Nečekané rozuzlení napadení v tramvaji /12 min/

20.12. Večer Stomatologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

 1. Hauer L., Andrle P., Richtr P., Hrušák D., Genčur J., Jambura J., Pošta P., Hostička L.: Současné možnosti chirurgické léčby orofaciálních malignit ve FN v Plzni /10 min/
 2. Jambura J., Hauer L., Genčur J., Hrušák D., Andrle P., Hostička L., Pošta P.: Využití neuromonitorace n. facialis v traumatologii orofaciální oblasti - 2 kazuistiky /10 min/
 3. Pošta P., Hrušák D., Andrle P., Hostička L., Hauer L., Jambura J., Genčur J.: Přirozená autofluorescence - prostředek ke zvýšení onkochirurgické radikality /10 min/
 4. Liška J., LiškováV., Boudová L., Jungová A.: Lymfomy v DÚ /10 min/
 5. Merglová V., Liška J., Schwarzová V., Schwarz J.: Omyl při aplikaci léku kojenci – kazuistika /10 min/

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc. Doc. MUDr. I. Chytra, CSc. 
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém