23. listopad 2017 294 dvomi

Plán Večerů SL pro rok 2018

Leden

3.1. ---
10.1. ---
17.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK
18.1. Člověk ve zdraví i v nemoci.  Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Konference LF
24.1. Večer tělovýchovného lékařství
31.1. Večer Oddělení neonatologie

Únor

7.2. Večer Urologické kliniky
13.2.,14.2.,15.2. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2018
21.2. Večer soudního lékařství
28.2. Večer Transfúzního oddělení

Březen

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Duben

4.4. Večer Ústavu lékařské genetiky
11.4. Večer I. interní kliniky
18.4. Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
25.4. Večer Kliniky pracovního lékařství

Květen

2.5. Večer Šiklova ústavu patologie
9.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
16.5. Večer Ústavu lékařské genetiky
23.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
30.5. Večer Chirurgické kliniky

Červen

6.6. Večer Nemocnice Rokycany
13.6. Večer Gynekologicko – porodnické kliniky
20.6. Večer Mulačovy nemocnice
27.6. ---

Září

5.9. ---
12.9. Večer Dětské kliniky
19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje

Říjen

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
10.10. Večer Infekční kliniky
17.10. Večer Oční kliniky
24.10. Večer Otorinolaryngologické kliniky
31.10. Morfologický Večer

Listopad

7.11. Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
14.11 Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod

Prosinec

5.12. Večer Neurologické kliniky
12.12. Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
19.12. Večer Stomatologické kliniky
26.12. ---

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém