23. listopad 2017 440 dvomi

Plán Večerů SL pro rok 2018

Leden

3.1. ---
10.1. ---
17.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK
18.1. Člověk ve zdraví i v nemoci.  Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Konference LF
24.1. Večer tělovýchovného lékařství
31.1. Večer Oddělení neonatologie

Únor

7.2. Večer Urologické kliniky
13.2.,14.2.,15.2. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2018
21.2. Večer soudního lékařství
28.2. Večer Transfúzního oddělení

Březen

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Duben

4.4. Večer Ústavu lékařské genetiky
11.4. Večer I. interní kliniky
18.4. Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
25.4. Večer Kliniky pracovního lékařství

Květen

2.5. Večer Šiklova ústavu patologie
9.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
16.5. Večer Ústavu lékařské genetiky
23.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
30.5. Večer Chirurgické kliniky

Červen

6.6. Večer Nemocnice Rokycany
13.6. Večer Gynekologicko – porodnické kliniky
20.6. Večer Mulačovy nemocnice
27.6. ---

Září

5.9. ---
12.9. Večer Dětské kliniky
19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje

Říjen

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
10.10. Večer Infekční kliniky
17.10. Večer Oční kliniky
24.10. Večer Otorinolaryngologické kliniky
31.10. Morfologický Večer

Listopad

7.11. Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
14.11 Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod

Prosinec

5.12. Večer Neurologické kliniky
12.12. Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
19.12. Večer Stomatologické kliniky
26.12. ---

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém