1. prosinec 2017 3353 dvomi

Student LFP Jáchym Wiesner získal ocenění MŠMT

29. listopadu byly v Senátu Parlamentu České republiky předány ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Cenu za mimořádný čin pro studenta vysoké školy obdržel Jáchym Wiesner z Lékařské fakulty v Plzni.

Jáchym se od svých šesti let se začal věnovat hokeji a karate, vyhrálo karate. Po několika republikových úspěších v mládežnických kategoriích se v roce 2012 stal dvojnásobným mistrem světa v plnokontaktním kickboxu v kategorii dospělých. Po tomto úspěchu začal Jáchym poprvé s prací s hendikepovanými dětmi a zvolil si také další cíl – studovat medicínu. V roce 2013 nastoupil na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy, kterou úspěšně studuje pátým rokem. V současné době přemýšlí o dalším působení v oblasti psychiatrie nebo pediatrie. Od roku 2014 se Jáchym věnuje jako dobrovolník péči o 16 letého Alexe Miku, kvadruplegika po těžké autonehodě. Po zorganizování finanční sbírky se Jáchymovi, společně s dobrovolnickým spolkem Totem, povedlo získat potřebné prostředky k získání nákladného přístroje, který umožňuje takto hendikepovanému pacientovi ovládat počítač pomocí úst. Sašovi je Jáchym nadále neocenitelným společníkem.

Na slavnostním ceremoniálu v Senátu za účasti končícího ministra Stanislava Štecha bylo dále oceněno dalších deset studentů nebo absolventů bakalářského, magisterského a doktorského stupně za mimořádné výsledky při studiu nebo vědecké práci.

Dále byly uděleny: Cena Milady Paulové, Cena Františka Běhounka a Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mezi oceněnými je vedle expertky na imunologii třeba odborník na hospodářské dějiny raného novověku.

Více o udělovaných cenách a jejich laureátech se dočtete na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/predani-cen-v-oblasti-vysokeho-skolstvi-vedy-a-vyzkumu-2017-1

wiesner

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém