18. prosinec 2017 1494 cer

Institucionální rozvojový plán na podporu mobility v roce 2018

Institucionální rozvojový plán fakulty

na podporu mobility

studentů a akademických pracovníků LF UK v Plzni

na rok 2018

(IRP na podporu mobility 2018)

 

Kdo může žádat - priority financování         

Studenti

(pregraduální   i postgraduální)

 

1) Studium   na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry, zejména pak:

a) studenti   na  základě meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouvy o přímé spolupráci  

b) studenti   v doktorských  programech

c) studenti   realizující pobyt formou „free movers“

 

2) Klinická/vědecká   stáž v zahraničí

Akademičtí   pracovníci

 

Vědecké   nebo výzkumné pobyty v zahraničí (min. 5 dnů)

 

Termín   podání

žádosti

Před odjezdem do zahraničí!

Pro   pobyty od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 => mezní termín 31. 5. 2018!!

Pro   pobyty od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 => mezní termín 31. 10. 2018!!

 

Podmínky   získání a využití finančních prostředků

1.

Kratší   než měsíční pobyt (= 30 dnů včetně dnů výjezdu a návratu) studentů neposkytne   dostatečný přínos, aby byl z IRP na podporu mobility financován.   Prostředky nejsou určeny k financování účasti studentů, akademických   pracovníků na konferencích.

2.

Ze   zdrojů IRP na podporu mobility lze poskytnout podporu

a)   studentovi prezenční/kombinované formy studia,

b)   akademickému pracovníku.

3.

Finanční   podporu ze zdrojů IRP lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu   podané žádosti na Zahraniční oddělení   LFP UK.

4.

Předložené   návrhy se posuzují podle priorit.  O   poskytnutí prostředků ze zdrojů IRP rozhoduje kolegium děkana na základě   doporučení garanta.

5.

Podpora   bude poskytována na úhradu: nákladů na cestu, nákladů na ubytování a   stravování, nákladů na zdravotní pojištění, nákladů přímo souvisejících   s pobytem/stáží.

6.

Osoba,   které byly poskytnuty prostředky, zodpovídá za jejich řádné čerpání a   hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení   příslušné akce vyplnit závěrečnou zprávu o jejím průběhu a výsledcích zde: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/1572-formular-zaverecne-zpravy-z-cest-podporovanych-rozvojovym-programem-lfp.html  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém