11. leden 2018 745 cer

Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2018

Univerzita Počet míst pro UK Pro studenty   těchto oborů Termíny kurzů
Bamberg 1 Germanistika 3. – 28. 8. 2018
HU-Berlin 1 Germanistika,   případně jiné obory (kurz Deutsch Erleben) 18. 6. – 13. 7. 2018
Bonn 1 pro všechny obory 7. – 31. 8. 2018
Heidelberg 3 pro všechny obory 2. – 29. 8. 2018
Saarbrücken 3 pro všechny obory 3.   – 29. 8. 2018 nebo 5. – 28. 9. 2018
Giessen 1 pro všechny obory září 2018, přesný termín bude Giessenem   upřesněn
Dresden 2 pro všechny obory 18. 6. – 13. 7. nebo 16.   7. - 10. 8. nebo 3. - 28. 9. 2018

 

TU Dresden dosud definitivně  nepotvrdila nabídku stipendií. V případě zájmu o tento  kurz by si měli studenti vybrat tedy ještě jiný kurz jako alternativu.

Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení fakulty do 20. února 2018.

 

Podklady k žádosti o jazykový kurz:

-          vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz

-          motivační dopis v němčině

-          strukturovaný životopis v němčině

 

Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyt a jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů a účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě.

Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.

 

Po návratu ze zahraničí zasílají studenti na Odbor zahraničních vztahů RUK zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records, případně potvrzení o pobytu, v případě účasti na jazykovém kurzu certifikát o jeho absolvování, a to na adresu: lenka.dostalkova@ruk.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém