25. leden 2018 309 pemi

Večery Spolku lékařů - únor 2018

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: I. interní klinika FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, 304 60

tel. 377 103 501

 ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci listopadu 2017, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31,  Plzeň-Lochotín

7.2.   Večer Urologické kliniky (výjimečně se koná v posluchárně Procháskova ústavu)

předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

 1. Dolejšová O.: Striktury uretry /7 min/
 2. Trávníček I. : Chirurgické řešení závažných forem hidradenitis suppurativa perigenitální oblasti  /7 min/
 3. Ürge T.: Změny ve spektru urologických výkonů pro litiázu /7 min/
 4. Vavřík T.: Testikulární protéza po radikální orchiektomii  /7 min/
 5. Nykodýmová Š.: Chirurgická léčba karcinomu penisu  /7 min/
 6. Svobodová H.: Fúzní biopsie v diagnostice karcinomu prostaty /7min/
 7. Janda V., Kočovská P.: Botulotoxin v léčbě neurogenního a nonneurogenního močového měchýře /7min/

 

13.2., 14.2., 15.2. Postgraduální lékařské dny Plzeň 2018

 

21.2.   Večer Ústavu soudního lékařství

předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

 1. Řehulka H.: Náhlá smrt mladého muže s relativně chudým morfologickým nálezem /15 min/
 2. Mottlová J., Čechová E.: Děloha jako vetřelec /15 min/
 3. Balvín M., Petrová V.: Léčebné kanabinoidy  /15 min/
 4. Dvořák M., Řehulka H., Mottlová J.: Rána kousnutá /15 min/

 

28.2.   Večer Transfuzního oddělení

předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 1. Fronková E., Šlechtová P.: Zajištění vzácné krve 25 let po rozpadu Československa /20 min/
 2. Korandová V.Nová vyšetřovací metoda HCV Ag na TO FN Plzeň /15 min/
 3. Ticháčková J.: HLA laboratoř jako součást plzeňského Transplantačního centra /20 min/
 4. Jedlička J.: Evoluce a kulturní význam krevních skupin /20 min/
 5. Kubíková V., Rohrbacherová E., Pourová E., Závadová J.: Motivace dárců k darování krve, průzkum /15 min/

               

 Doc. MUDr. J. Motáň,  CSc.                                                Doc. MUDr. I. Chytra, CSc.    

    předseda  SL v Plzni                                                                       vědecký sekretář SL v Plzni 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém