25. leden 2018 283 pemi

Večery Spolku lékařů - leden 2018

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: I. interní klinika FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, 304 60

tel. 377 103 501

 ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci listopadu 2017, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31,  Plzeň-Lochotín

3.1. a 10.1.   Večer se nekoná

17.1.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF

předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

 1. 1.        Pešta M., Babuška V.: Slovo úvodem  /5 min/
 2. Hatina J., Kripnerová M., Parmar Hamendra S., Dvořák P., Pešta M., Dolejšová M.,  Vištejnová L., Vlas T., Marková M., Kuncová J., Juráček J.,  Slabý O., Jennek S., Friedrich K., Strell C.,  Schulz W.: Analýza interakce karcinomových a stromálních buněk nádorů močového měchýře   /15 min/
 3. Kolaja Dobrá J., Kulda V., Babuška V.: Epigenetická modulace neurodiferenciace kmenových buněk kyselinou valproovou   /15 min/
 4. Vrzáková R., Kulda V., Babuška V.: Genetické mutace ovlivňující hemokoagulaci  /15 min/
 5. Pešta M., Vodička J., Mukenšnabl P., Vejvodová Š., Houfková K., Kulda V., Špidlen V.,  Topolčan O.: Možnosti diagnostiky nádorového rozsevu stanovením CK19 metodou OSNA u pacientů s karcinomem plic  /15 min/

24.1.   Večer tělovýchovného lékařství

předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

 1. Brož P. a spol.: Vysoce senzitivní troponiny po standardizované dvouhodinové běžecké zátěži  /15 min/
 2. Zeman V.: Pozátěžový bronchospasmus /15 min/
 3. Dvořák M. a spol.: Problematika stanovení příčiny smrti při nálezu mrtvého těla ve vodě /15 min/
 4. Novák J.: J. E. Purkyně a pohybová aktivita. Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu /15 min/

31.1.   Večer Oddělení neonatologie

předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.

 1. Studničková I., Kepková M., Mocková A.: Diabetes insipidus renalis u novorozence /15 min/
 2. Říská P., Mocková A., Dort J., Dubová  M.: Kongenitální alveolární proteinoza /15 min/
 3. Čadová M., Matas M., Mocková A.:Kongenitální hydrocefalus ze vzácné příčiny  /20 min/
 4. Matas M., Dort J., Čadová M.: Analýza četnosti nekrotizující enterokolitidy na novorozenecké JIRP /20 min/

Informace z vedení SL:

 1. 1.      Připomínáme všem tradiční Postgraduální lékařské dny – Plzeň 2018, které se budou konat ve dnech 13.2., 14.12., 15.2. 2018 vždy od 13 hodin v Šafránkově pavilonu LF UK.  Sdělení se budou týkat těchto témat: Problematika infekcí v současnosti.- Nové trendy v neurologii a v psychiatrii. – Varia.-
 2. 2.      Večer Urologické kliniky se bude konat dne 7.2. 2018 výjimečně v posluchárně Procháskova ústavu
 3. 3.      Večer Ústavu lékařské genetiky se bude konat dne 16.5. 2018 (nikoliv v dubnu).

 

 Doc. MUDr. J. Motáň,  CSc.                                                      Doc. MUDr. I. Chytra, CSc.    

    předseda  SL v Plzni                                                           vědecký sekretář SL v Plzni  

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém