1. únor 2018 427 kri

Program rozvoje sociálně-prochologických dovedností pro zaměstnance UK

Vážení,

 

dovoluji si Vás informovat o novém vzdělávacím programu na UK -  Programu rozvoje sociálně – psychologických dovedností, který bude zahájen v únoru 2018 a je určen akademickým a neakademickým pracovníkům UK ( ideálně na vedoucích pozicích)a je realizován v rámci celouniverzitního projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání: https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-81.html

Výuka probíhá v prostorách Karolina od 9:00 do 16:30 hod., a to vždy po 14 dnech v rozsahu jednoho až dvou dnů v týdnu. Každý výukový den je koncipován do osmi výukových hodin, jedna výuková hodina činí 45 minut. Poslední téma je dvoudenní a výuka bude uskutečněna v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, Královická 915.

Celkový rozsah programu je 84 hodin, tj. 112 výukových hodin.

Aktuálně je vypsán pro 2 skupiny, každá skupina má 25 osob  začátek kurzů je v únoru 2018.

Během letního semestru budou vypsané ještě další skupiny o stejné velikosti.

Témata:

1. Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci (2 dny)

2. Vyjednávání jako komunikační technika (1 den)

3. Řešení pracovních konfliktů a mediace (2 dny)

4. Prezentační dovednosti (2 dny)

5. Lektorské dovednosti (2 dny)

6. Time Management (1 den)

7. Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu (1 den)

8. Public Relations (1 den)

Společenská etiketa

9. Projektové řízení (2 dny)

Registrovat se můžete na tomto odkazu: https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-93.html

O Vaší registraci, prosím, informujte Osobní a mzdové oddělení LF Ing. Jedličkovou nebo Ing. Polívkovou.

Pro získání osvědčení o absolvování Programu rozvoje sociálně-psychologických dovedností je nutné absolvovat alespoň sedm témat v plném rozsahu. Tato podmínka absolvování minimálně 80 výukových hodin v tomto programu je stanovena jako povinná pro naplnění závazných indikátorů projektu.

Tuto informaci, prosím, předejte na Vašem pracovišti Vašim spolupracovníkům.

S pozdravem a přáním příjemného dne

 

Ing. Alena Polívková

Referent Osobního a mzdového oddělení

Tel: 377 593 450

alena.polivkova@lfp.cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

Husova 3

306 05 Plzeň

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém