8. únor 2018 16683 dvomi

Kolegium děkana

22
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty v Plzni UK

doc. Skalický
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání

Štengl
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty

obr.
prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení

MUDr. Ferda
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 
proděkan pro výuku magisterských studijních programů v českém a anglickém jazyce 

Doc. Dana Mullerová Ph.D,
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty

hauer
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

proděkan pro výuku zubního lékařství v českém a anglickém jazyce


prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
proděkanka pro přijímací řízení studijních programů v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů

babuska 
doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
proděkan pro teoretickou a preklinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce (1. – 3. ročník)

matejovic
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
proděkan pro klinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce (4. – 6. ročník)

Filipovský
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. 
proděkan pro zahraniční styky

Ing. Marie Klečková
Ing. Marie Klečková
tajemnice fakulty

 MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém