8. únor 2018 257 dvomi

Kolegium děkana

prof. Fínek
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty
 

prof. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D.
členka kolegia děkana
prorektorka pro studijní záležitosti UK
 
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu

obr.
prof. MUDr. 
Třeška Vladislav, DrSc.

proděkan pro postgraduální doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
 

Štengl

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
 

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.

proděkanka pro specializační vzdělávání
 
doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc.
doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc.

proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
 
doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc.
doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
 
Doc. Dana Mullerová Ph.D,
doc. MUDr. Müllerová Dana Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
 

MUDr. Ferda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí

Filipovský

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky

Ing. Marie Klečková
Ing. Klečková Marie
 
tajemnice fakulty
 
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
členka kolegia děkana
 

MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.

MUDr. Šimánek Václav, Ph.D. 
ředitel FN Plzeň

MUDr. Kristýna Bajcurová
zástupce studentůRychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém