12. únor 2018 251 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu FWF a Grantová agentura České republiky vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.

Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté, s počátkem řešení v roce 2019.

Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 16. března 2018.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu.

Oba uchazeči o LA grant, český i rakouský, zpracovávají a podávají pouze jeden společný návrh grantového projektu k FWF, který je hodnocen jejími orgány a podle jejích pravidel hodnoticího procesu. Český účastník vedle toho GA ČR dodává elektronickou cestou již jen jednoduchý formulář se základními údaji a kopii textu samotného návrhu projektu. GA ČR provede formální kontrolu a posoudí celkovou rozpočtovou přiměřenost návrhu grantového projektu. Poté, co partnerské agentuře oznámí výsledek tohoto procesu, proběhne hodnocení podaného návrhu projektu podle pravidel a postupů FWF. Výsledek hodnocení provedeného FWF slouží jako podklad pro konečné rozhodnutí GA ČR. Grantový projekt může být podpořen pouze v případě kladného doporučení obou spolupracujících agentur.

Více informací najdete zde.

V případě zájmu o podání projektové žádosti prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu do Projektového centra nejpozději do 23. 2. 2018.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém