26. únor 2018 1506 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

Spolek lékařů v Plzni

Vedení SL: I. interní klinika FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, 304 60 tel. 377 103 501

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci březnu 2018, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.
1. Fínek J.: Imunoterapie v onkologii solidních nádorů /15 min/
2. Vokurka S.: Výsledky chemoterapie v 1. linii léčby našich pacientů s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu /15 min/
3. Svoboda T.: Organizace dispenzární péče v ČR – jak dál? /15 min/
4. Fiala O., Šorejs O., Liška V., Topolčan O., Fínek J.: Možnosti využití sérových onkomarkerů k odhadu prognózy a predikci efektu cílené léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem /15 min/

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor
1. Karnos V.j.: Kompromisy antitrombotické léčby v perioperačním období /15 min/
2. Rykovský M.: Hemorhoidy a jejich léčba /15 min/
3. Čurillová M.: Operace prsu na chirurgickém oddělení za r. 2013 – 2017 /15 min/
4. Kofroň P.: Zajímavé kazuistiky na chirurgickém oddělení – II. /15 min/
5. Olšavský L.: Ošetření popálenin na chirurgickém oddělení – kazuistika /15 min/

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor
1. Přibáň V.: Úvod /5 min/
2. Přibáň V.: Komplexní cerebrovaskulární centrum – zpráva za rok 2017 /10 min/
3. Mraček J., Mork J., Štěpánek D., Dostál J., Holečková I., Valeš J., Kletečka J., Červený V. Přibáň V.: Indikace celkové a lokoregionální anestezie při karotické endarterektomii – naše zkušenosti /15 min/
4. Vacek P., Mraček J., Holečková I., Valeš J., Přibáň V.: Možnosti současné neurochirurgie při léčbě tumorů mozku u dětí /10 min/
5. Žídek S., Choc M., Mraček Z.: Léčba bolesti na Neurochirurgické klinice v Plzni včera a dnes /10 min/
6. Bludovský D., Choc M., Žídek S., Štěpánek D., Kulle M.: Chirurgická léčba osteoporotických zlomenin páteře /10 min/

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.
1. Hořák P.: Naše zkušenosti s využitím hřebovací techniky při korekcích úhlových deformit či rozdílné délky končetin u dětských pacientů /7 min/
2. Malotín T., Matějka J.: Léčení periprotetických zlomenin distálního femuru /7 min/
3. Pavelka T., Weisová D., Salášek M.: Léčení zlomenin proximálního femuru, osteosyntéza s anebo bez augmentace /7 min/
4. Belatka J., Zeman J.: Raritní příčina osteomyelitidy křížové kosti /5 min/
5. Koudela K.jr.: Problematika infekcí totálních endoprotéz, naše zkušenosti ATB Spacerem /5 min/
6. Zeman P.: Současný pohled na indikace k artroskopii kyčelního kloubu /7 min/
7. Skala P.: Náhrada chrupavčitých defektů autogenním chondrograftem /5 min/
8. Vyskočil V., Toman M.: FATCO syndrom výskyt ve světě a České republice /7 min/

Doc. MUDr. J. Motáň, CSc.
předseda SL v Plzni

Doc. MUDr. I. Chytra, CSc.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém