9. březen 2018 227 dvomi

Inaugurace rektora UK Tomáše Zimy pro druhé funkční období

Ve středu 7. března 2018 byl už podruhé do své funkce slavnostně uveden už 508. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. O jeho volbě rozhodl Akademický senát UK tajnou volbou 20. října 2017, kdy získal 51 hlasů z 68 platných. Slavnost ve Velké aule Karolina si při této příležitosti nenechali ujít vzácní hosté, významné osobnosti politického i společenského života či vrcholní představitelé Univerzity Karlovy, včetně nově jmenovaných prorektorů a prorektorek, děkanů a děkanek. V úvodu shromáždění byli oceněni pamětní medailí UK představitelé univerzity, kteří se svou činností významně zasloužili o její další rozvoj. Mezi laureáty je i bývalý děkan LFP prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty UK v Plzni a rozsáhlou pedagogickou a vědeckou činnost.

https://youtu.be/AVHsEq0K7b0

 

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém