16. březen 2018 1588 dvomi

Fotogalerie – Inaugurace děkana prof. J. Fínka

Dne 1. února 2018 byl rektorem UK prof. Tomášem Zimou uveden do funkce děkana Lékařské fakulty v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň. Ve funkci děkana fakulty vystřídal prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončilo druhé funkční období.

Inaugurace byla součástí mimořádného zasedání akademického senátu fakulty. Za účasti mnoha dalších akademiků, studentů, zaměstnanců fakulty a hostů se při svém rozloučení prof. Kreuzberg dočkal děkovných „standing ovation“. Prof. Fínek pak nastínil, jakým směrem chce fakultu vést, a i on vzdal hold svému předchůdci, citátem „pokud jsem viděl dál než jiní, bylo to proto, že jsem stál na zádech titánů“. 

„Osobně jsem rád, že děkanem byl jmenován právě profesor Fínek, kterého si vážím pro jeho odborné znalosti, přístup k pacientům i ke studentům. Jeho dlouholeté zkušenosti v léčebné praxi, na poli vědeckém i pedagogickém jsou pro nás zárukou, že odborná kvalita a prestiž fakulty budou pod jeho vedením zachovány a dále rozvíjeny,“ vyjádřil se předseda akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. 

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň.

Video: https://youtu.be/1_QOl3ncqEo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém