10. září 2018 1124 cer

Erasmus studijní pobyty - druhé kolo na letní semestr 2018/2019

Jak se přihlásit?

1) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle curiculla. Také může vyhledat zkušenosti předešlých studentů v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace

https://is.cuni.cz/webapps/

Lhůta pro podání přihlášky:

Webová aplikace pro založení přihlášek na studijní pobyty programu Erasmus+ v  LS 2018/2019 je otevřena od 10. 9. 2018 do 30. 9. 2018!

2) 

Zároveň je třeba doručit na zahraniční oddělení v listinné podobě:

- výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce

 - potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)

- strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

- motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Lhůta pro doručení listinných příloh: 30. 9. 2018

Kde mohu studovat?

University/

Country/

Language   of instruction

 

Basic   information for student

Catalogue   of courses

Friedrich   Schiller University of Jena

Germany

German   language (min. úroveň B1)

Medicine

http://www.uni-jena.de

http://www.studiendekanat.uniklinikum-jena.de/studiendekanat/medizin/infos+_+download/downloads.html

 

 

Medical   University of Vienna

Austria

German   language (min. úroveň B1)

Medicine

 

https://www.meduniwien.ac.at/web/internationales/student-staff-exchange/

 

University   of Coimbra

Portugal

Portuguese   language

Medicine

http://www.uc.pt/en/driic

http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/

 

 

Universidade   do Porto

Portugal

Portuguese   language 

Medicine

https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina=122272

http://sigarra.up.pt/fmup/en/cur_geral.cur_inicio

 

 

Universidad   CEU Cardenal Herrera

Spain

Spanish/English   Language (min. úroveň B1)

Dentistry

https://www.uchceu.es/en/services/international-relations/erasmus-students

https://www.uchceu.es

 

 

Universita´degli   Studi di Genova

Italy

Italian/   English Language

Medicine

http://www.unige.it/relint/

http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english

 

clinical   courses in English: Gastroenterology (first semester), Rheumatology,   Endocrinology, Emergency Medicine, Nephrology and Cardiology (second   semester)

 

Universitá   degli Studi di Napoli Federico II.

Italy

Italian/English   language

Medicine

www.unina.it

 

http://www.unina.it/unina-international/student-mobility/erasmus 

 

http://www.medicina.unina.it/medicina/index.html

Rīga   Stradiņš University

Lotyšsko

English   language

Dentistry

http://www.rsu.lv/eng/study-here/exchange-students

 

 

Vilniaus   Universitetas

Litva

English   language (min. úroveň B1)

Dentistry

 

http://www.vu.lt/

http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students

 

 

Lithuanian   University of Health Sciences

Litva

English   language (min. úroveň B1)

Dentistry

 

http://www.lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/exchange-studies/erasmus-for-incoming/

University   of Eastern Finlandia

Finsko

English   language

Dentistry

 

http://www.uef.fi/en/web/admissions/exchange-students

 

University   of Debrecen

Hungary

English   language (min. úroveň B2)

Dentistry

http://mobi.unideb.hu/en/for_incoming_students

 

Istanbul   Üniversitesi

Turkey

Turkish   language

Medicine

http://erasmus.istanbul.edu.tr/en/

 

University   of Zielona Góra

Poland

English/Polish   language

Health   programme

http://www.erasmus.uz.zgora.pl/incoming-students/  

Studijní plán

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných a kombinace různých ročníků. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný

Student, který bude vybrán na studijní pobyt Erasmus+ pak doplní předměty, které si zvolil pro studium v zahraničí, a vypíše je do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen proděkan pro studijní záležitosti.

Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), který je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Až konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a které mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém