12. září 2018 194 dvomi

Výroční zpráva UK je plná příběhů

Na webu UK je k dispozici výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017. Plzeňskou stopu v ní najdete na str. 22. Dr. Jan Nevoral z Biomedicínského centra tam mluví o tom, jak na Juniorské univerzitě UK uvádí své výzkumné téma, jímž je léčba neplodnosti. 

Obsáhlá, inovativně graficky zpracovaná publikace Výroční zpráva 2017 – Univerzita Karlova přináší poprvé kromě zásadních dat a událostí uplynulého roku příběhy jednotlivců a pracovních týmů, jež se na úspěšném fungování univerzity podílejí. 

„Vyprávění příběhů je jedním z nejefektivnějších způsobů předávání informací. Proto jsme se rozhodli právě tímto směrem výroční zprávu inovovat,“ říká Martin Ayrer, mediální koordinátor UK a jeden z autorů nové podoby výroční zprávy. 

Rok 2017 je tak ve výroční zprávě symbolicky představen formou 17 příběhů akademiků, vědců, zaměstnanců a studentů Univerzity Karlovy. 

Hlavní událostí loňského roku na Univerzitě Karlově byla žádost o udělení institucionální akreditace, která umožňuje vnitřní schvalovací proces všech studijních programů. Z dalších významných událostí roku 2017 lze zmínit uzavření nových strategických zahraničních partnerství, získání prestižního financování z Evropské unie pro vědecké projekty i pro magisterský program Joint Degree a vyšší příspěvek na financování provozu univerzity ze státního rozpočtu.

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017 je veřejnosti přístupná na webu univerzity zde. 

„Cílem změny byla inovace směrem k modernějšímu způsobu komunikace a atraktivnější grafice,“ dodává k novému zpracování výroční zprávy rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. 

[Převzato z webu UK]

 

Odkaz přímo na VZ:

https://www.cuni.cz/UK-8533-version1-vzc_2017_web.pdf

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku