18. září 2018 131 hor

Vyhlášení 2 veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta

Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik.

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. března 2019, nejzazším termínem pro začátek řešení projektu je 1. června 2019.

Délka řešení projektu je minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.

Maximální částka finanční podpory na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 10 mil. Kč. Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 85 % celkových uznaných nákladů a je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta končí dnem 25. 10. 2018

Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin dne 25. 10. 2018.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 25. 10. 2018 prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Hodnoticí lhůta začíná dnem 26. 10. 2018 a končí dnem 28. 2. 2019.

 

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 1. 10. 2018.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém